Proiectul „Acum facem practică” trimite 36 de studenţi în Olanda

340

Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu derulează proiectul „Acum facem practică”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”.  Perioada de implementare se apropie de final, în data de 14 noiembrie, 36 de studenţi urmând să plece în Olanda pentru stagiile de practică europeană.

Obiectivul general al proiectului „Acum facem practică” este creşterea convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa activă pentru 360 de studenţi (FSEGA-FRIDSA-FI-licenta/master) prin furnizarea unui program integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională, organizarea şi accesul simplificat la stagii de practică de înalt nivel calitativ la agenţi economici naţionali şi internaţionali. Responsabilii proiectului spun că între obiectivele imediate se pot enumera: finalizarea informării şi selectării studenţilor (a grupului ţintă); începerea informării şi consilierii pentru cei care vor începe anul I; continuarea activităţii de consiliere a studenţilor; actualizarea permanentă a site-ului proiectului(www.acumfacempractica.ro).
De asemenea, s-a solicitat prelungirea perioadei de implementare a proiectului, actualmente lucrându-se la întocmirea actului adiţional necesar;
Totodată, s-a demarat şi posibilitatea consilierii on-line.

Elemente de noutate
Proiectul „Acum facem practică”, implementat de UCB Târgu-Jiu, se află într-un stadiu avansat. „Se lucrează la dezvoltarea platformei online pentru e-consiliere şi e-mentoring – necesitând acţiuni de programare, layout şi editare continuă; scopul este asigurarea vizibilităţii, dar mai ales comunicarea prin noile tehnologii ITC. „Platforma online va cuprinde o secţiune dedicată proiectului, o secţiune dedicată comunicării în metode private chat sau intranet dedicată echipei de proiect şi experţilor, o secţiune de e-consiliere, una de e-mentorat şi o secţiune de campus virtual care va urmări încurajarea schimbului transparent de experienţe pe care le au studenţii în timpul programului de practică judeţeană şi europeană”, confirmă jr. Virgil Popovici, responsabil mass-media şi comunicare în cadrul proiectului „Acum facem practică”.
Stagiile de practică judeţene s-au finalizat pentru circa 200 din cei 360 de studenţi din grupul ţintă; s-a finalizat activitatea de informare a studenţilor, finalizată fiind şi activitatea de consiliere a celor 360 de studenţi.
În data de 14.11.2015, cei 36 de studenţi selectaţi pentru stagiile de practică europeană, vor pleca în Olanda, la partenerul transnaţional – Compania Endurance şi la alte instituţii din Olanda, cu ajutorul acestei companii. „Partenerul extern este responsabil de plasarea studenţilor în cadrul mai multor organizaţii, în funcţie de domeniul de studii şi profilul educaţional al fiecărui student. S-a realizat alocarea echilibrată a locurilor pentru bursele de stagii de practică la nivel european, în aşa fel încât toate specializările de studii să fie reprezentate în mod egal”, confirmă Popovici. Se lucrează în continuare la baza de date şi la actualizarea site-ului proiectului. De asemenea, s-a finalizat Metodologia privind acordarea subvenţiilor şi pentru acordarea premiilor; 36 de studenţi vor fi premiaţi cu câte 800 lei fiecare, dacă întocmesc un plan de afaceri, cu respectarea condiţiilor minime impuse.

Activităţi în grafic
Nu sunt înregistrate întârzieri faţă de succesiunea activităţilor nici ca ordine, nici ca termene de realizare; s-a finalizat evaluarea intermediară şi finală a rezultatelor obţinute în urma derulării stagiilor de practică judeţene, urmărind respectarea conformităţii metodologice şi a standardelor de performanţă şi calitate a programelor de practică prin stagii la locul de muncă.
S-a prelungit perioada de implementare a proiectului cu încă o lună, prin act adiţional.
Se vor acorda subvenţii pentru toţi cei 360 de studenţi din cadrul proiectului, în valoare de 200 de lei pe student, dacă fac dovada derulării a cel puţin două activităţi în cadrul proiectului: informare – consiliere, informare-practică, consiliere practică sau informare – consiliere – practică.
Toate informaţiile necesare celor interesaţi, se găsesc pe site-ul proiectului: www.acumfacempractica.ro.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here