Start pentru programul „Euro 200”

111

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2013. Elevii şi studenţii interesaţi pot depune cererile pentru acordarea acestui ajutor financiar în perioada 1 – 21 aprilie.

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie, cu excepţia elevilor de liceu care au primit calculare în noiembrie 2008. Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul „Euro 200” se va face în perioada 1 – 21 aprilie, la unităţile şcolare la care este înscris elevul sau studentul. Cererea, completată de părinte, tutore sau curator în cazul elevilor, va fi însoţită de mai multe documente: o cerere tip, care se depune la unitatea şcolară unde învaţă copilul; copie după certificatul de naştere sau actul de identitate al elevului/studentului; copii după certificatul de naştere sau după actul de identitate a celorlalţi membri ai familiei; adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev/student a celorlalţi fraţi/surori; acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul impus de lege; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar; adeverinţă din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior; adeverinţă din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior.

Anchete sociale, în perioada 19 aprilie – 19 mai
Solicitanţii ajutorului vor face obiectul unei anchete sociale, care să verifice veridicitatea celor declarate la capitolul „venituri”; aceste anchete se vor desfăşura în perioada 19 aprilie şi 19 mai. Lista cererilor eligibile va fi afişată pe portalul Ministerului Educaţiei pe data de 31 mai, urmând ca pe data de 1 iunie să fie afişată şi lista beneficiarilor. Eventualele contestaţii pot fi depuse în termen de 5 zile de la afişarea listei pe portalul dedicat; acestea vor fi soluţionate până pe data de 23 iunie. Bonurile valorice vor fi eliberate între 24 iunie şi 30 iulie, iar calculatoarele vor fi achiziţionate între 24 iunie şi 31 august. Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. Anul trecut şi-au achiziţionat calculatoare prin intermediul acestui program peste 200 de elevi şi studenţi din judeţul Gorj.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here