Start la subvenţii pentru crescătorii de bovine

180

Crescătorii de bovine de la nivelul judeţului Gorj pot solicita prima pe exploataţie (subvenţia pe cap de animal) pentru anul 2013 până la data de 28 octombrie. Cererile pot fi depuse la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj. În judeţ s-au depus anual peste 8.200 de cereri de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine.

Reprezentanţii APIA Gorj informează potenţialii beneficiari că, în perioada 17 septembrie – 28 octombrie 2013, primeşte cererile de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, astfel: schemă decuplată de producţie în sectorul lapte şi schemă decuplată de producţie în sectorul carne.
Pot beneficia de aceste scheme de plată, o singură dată pe an, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional.

Cerere, însoţită de mai multe documente justificative
“Fermierii trebuie să depună o cerere de solicitare a primei aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA însoţită de următoarele documente: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/ certificatul de înregistrare; copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă 2012 – 2013, în cazul solicitării primei în cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul lapte. Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal în baza documentelor notariale”, a precizat Constantin Negrea, directorul APIA Gorj.

Condiţii pentru a putea beneficia de subvenţie
Pentru a beneficia de acest sprijin financiar crescătorii de bovine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul de cotă 2012 – 2013. O altă condiţie este aceea ca solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul de cotă 2013.
Prima pentru această schemă se acordă pe tona de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în Sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012 – 2013.

Sectorul producători carne de vită
Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la data de referinţă de 31 ianuarie 2013; exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data de referinţă 31.01.2013 şi la data solicitării subvenţiei.

Adeverinţă SNIIA
Producătorii agricoli care solicită schemele de plăţi menţionate, vor depune la agenţia unde au înregistrată exploataţia, odată cu cererea de solicitare a primelor, sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererilor, următoarele documente: adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că bovinele existente în exploataţie la data depunerii cererii sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi, dar şi adeverinţă prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului, eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizaţiei/asociaţiei respective. Reprezentanţii APIA verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în lege.

Cererea poate fi retrasă
Cuantumul primelor pentru anul 2013 se stabileşte de către MADR, după data de 1 martie 2014, în baza situaţiei centralizatoare întocmite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu efectivele de bovine şi cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă 2012-2013, eligibile.
Orice cerere de solicitare a primelor pentru schemele de plăţi naţionale directe complementare poate fi retrasă în scris de către fermier în orice moment, cu excepţia cazurilor în care APIA, a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate în urma verificărilor administrative efectuate. În judeţul Gorj au depus anual cereri de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, peste 8.200 fermieri.
Asociaţiile crescătorilor de bovine, legal constituite, care eliberează adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei. Sunt organizaţii ale crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională sau sunt afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine organizată la nivel naţional.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here