Start la solicitarea ajutorului de încălzire

173

La nivelul municipiului Târgu-Jiu s-a dat startul depunerii documentelor pentru solicitarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2013-2014. Programul de depunere a dosarelor este de luni până vineri de la ora 9 până la 18, iar sâmbăta şi duminica între orele 9 şi 13.

În sezonul rece 2013-2014, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/02.09.2011 este modificată şi completată de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2013 şi de Hotararea de Guvern nr.778/2013, elementul de noutate cel mai important pentru cetăţeni fiind acordarea ajutoarelor şi pentru cazurile în care încălzirea locuinţelor se face cu energie electrică. În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. „La ajutoarele pentru încălzirea cu energie electrică, avem obligaţia ca în termen de 15 zile să efectuăm anchete sociale la toate dosarele. Şi atunci, o să primim aceste cereri la sediul Direcţiei noastre, pentru a putea să începem în timp util anchetele”, precizează Teodora Ciobanu, directorul executiv al Direcţiei Publice de Protecţie Socială.
Fac excepţie beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire
Documentele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2013-2014 sunt: acte de identitate; certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj; acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor); adeverinţă asociaţie proprietari (nume şi prenume persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere) – pentru familiile care locuiesc la bloc; carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism; act doveditor al spaţiului locativ (contract vânzare-cumpărare, certificat moştenitor, contract închiriere, contract de comodat, împuternicire legală etc.); factură de gaze (în cazul încălzirii locuinţei cu gaze naturale); factură de energie electrică (în cazul încălzirii locuinţei cu energie electrică); dosar. „Titularul va depune toate documentele precizate pe formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, în vederea susţinerii celor declarate şi asumate sub semnătură. Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor, familiile sau persoanele singure al căror venit net /membru de familie nu depăşeşte 615 lei şi nu deţin bunuri menţionate în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social. Ne aşteptăm la şase-şapte mii de persoane pentru acest sezon”, a menţionat Teodora Ciobanu, directorul executiv al Direcţiei Publice de Protecţie Socială Târgu-Jiu.

Punctele de primire a cererilor şi programul de lucru
Pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor, începând cu data de 21.10.2013, în centrele de primiri cereri organizate de către DPPS Târgu-Jiu la: 1. Clubul “Vârstei a Treia” – str. Olteniţei; 2.Clubul “Vârstei a Treia” – str. Mioriţei; 3.Clubul “Vârstei a Treia” – str. Debarcader; 4.Clubul “Vârstei a Treia” – T. Vladimirescu 5.Primăria municipiului Târgu-Jiu – în sediul Biroului Relaţii Rromi din curtea interioară – pentru încălzirea locuinţelor cu combustibili solizi (lemne); 6. Sediul D.P.P.S. – pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică.
Persoanele singure sau familiile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului şi depun cererile până la 20 noiembrie 2013, vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor începând cu 01 noiembrie 2013. Programul de lucru în centre este: Luni – Vineri: ora 9:00 – 18:00 şi Sâmbătă –Duminică: ora 9:00 – 13:00.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here