Start la programul START. Din 17 martie

196

Firmele care vor sa obtina finantare de la stat prin programul START pot depune online cereri pentru finantare incepand de luni, 17 martie. Bugetul alocat anul acesta este de 13.000.000 lei, din care vor fi acordate alocatii financiare nerambursabile unui numar de minimum 130 de beneficiari, informeaza AIPPIMM pe site-ul propriu.
Directia Implementare Programe pentru IMM a anuntat recent ca aplicatia de inscriere online a planurilor de afaceri in cadrul Programului START este din nou disponibila, incepand cu data de 17 martie, orele 10.00. Aplicatia va fi deschisa pana la 26 martie 2014, ora 20.00.
Inscrierile se pot face atat pe site-ul Ministerului Economiei, www.minind.ro, la sectiunea “Accesati Programele pentru IMM-uri finantate de la bugetul de stat”, cat si prin intermediul link-ului direct: http://programe2014.aippimm.ro. Pentru participarea la Program, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa inregistrare, se completeaza on-line planul de afaceri si se incarca mai multe documente insotitoare, conform indicatiilor din Procedura de implementare a programului.
Cum se acorda finantarea
Potrivit DIPIMM, statul finanteaza implementarea planurilor de afaceri depuse de solicitanti online, prin acordarea unor alocatii financiare nerambursabile (AFN). Pentru anul in curs, bugetul alocat este de 13.000.000 lei, suma care va fi acordata sub forma de AFN unui numar de minim 130 de beneficiari.
Modalitatea de acordarea a acestor alocatii se realizeaza in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:
Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar; Contributie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Cine poate beneficia de finantare?
Potrivit procedurii de implementare a programului, de finantare pot beneficia microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a)sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri; b)-sunt IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei; c) au capital social integral privat;d)nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori; e) administratorul societatii este cetatean roman si are cel putin studii medii definitivate (cu diploma de bacalaureat sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor); f) au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a planului de afaceri si obiectul de activitate pe care acceseaza este eligibil in cadrul Programului; g) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscal; h) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii; i) nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile “Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicate in JOUE nr. C 244/2004; j) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata. Alte aspecte privind procedura de inscriere/admitere/verificari in Program pot fi consultate online aici http://programe2014.aippimm.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here