Start la a doua sesiune a Bacalaureatului

373

Astăzi debutează cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului din acest an. Zilele acestea sunt rezervate desfășurării probelor orale, urmând ca săptămâna viitoare candidații să susțină probele scrise din cadrul examenului.

Calendarul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat prevede că în zilele de 16 și 17 august se va desfășura proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, urmată, în perioada 17-19 august, de evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în zilele de 18 și 19 august de proba de evaluare a competenţelor digitale. Probele scrise se vor desfășura în perioada 22 – 26 august, după cum urmează: 22 august – proba la Limba și literatura română, 24 august – proba obligatorie a profilului și 26 august – proba la alegere a profilului și specializării.

Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu, centru unic de examen pentru probele orale
Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat că probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura la Colegiul Tehnic Nr. 2 din Târgu-Jiu. La prima probă orală sunt așteptați 158 de candidați, la cea de-a doua 186, iar la cea de-a treia 164. Dintre candidații înscriși în vederea probei de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, cei mai mulți provin de la Colegiul Tehnic ”G-ral Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu (34), Colegiul Tehnic Mătăsari (16), Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia (11), Liceul Teoretic Novaci (10) și Colegiul Auto ”Traian Vuia” Târgu-Jiu (10). La proba orală la limba română mai sunt așteptați să participe: 2 candidați de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu, 4 de la Liceul Tehnologic Bîrsești, 5 de la Liceul Tehnologic Bustuchin, 6 de la Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani, 1 de la Colegiul Comercial ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu, 1 de la Liceul Tehnologic Roșia Jiu, 3 de la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, 1 de la Liceul Teologic Târgu-Jiu, 7 de la Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu, 3 de la Liceul Tehnologic Tismana, 6 de la Liceul Energetic Târgu-Jiu, 2 de la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, 5 de la Liceul cu Program Sportiv Târgu-Jiu, 4 de la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu, 2 de la Liceul Tehnologic Țicleni, 2 de la Colegiul ”Mihai Viteazu” Bumbești Jiu, 4 de la Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Târgu Jiu, 2 de la Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești, 8 de la Liceul Tehnologic Turceni, 1 de la Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru și 8 de la Colegiul Tehnic Motru. Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. În cadrul primei sesiuni a Bacalaureatului, dintre cei 2880 de candidați din Gorj care au susținut proba orală la Limba română, 328 au primit calificativul ”mediu”, 615 au obținut calificativul ”avansat”, iar 1937 au primit calificativul ”experimentat”.

Primele rezultate, afișate pe 29 august
Potrivit calendarului de desfășurare a celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului, primele rezultate ale examenului vor fi afişate în 29 august, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi 20.00. În 30-31 august vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 1 septembrie vor fi afişate rezultatele finale. Lucrările scrise ale candidaţilor la Bacalaureat vor fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Reamintim că absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat doar dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise. Absolvenții de liceu au dreptul să susţină examenul de Bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile dinainte de cel puțin două ori examenul și care se prezintă la toate probele achită suma de 240 de lei. În celelalte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile precedente de cel puțin două ori examenul de bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării acestuia. În total, la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului s-au înscris 1183 de candidați din Gorj, însă foarte puțini dintre aceștia susțin toate probele din cadrul examenului.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here