Start înscrieri pentru examenul de grad principal

297

Asistenţii medicali, care doresc să participe în această toamnă la examenul de grad principal, organizat de Ministerul Sănătăţii, se pot adresa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali (OAMGMAMR) filiala Gorj. Aceasta pentru că înscrierile la examen se fac în perioada 5-22 octombrie 2015, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 şi 14.00, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judeţene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR.

La înscrierea pentru examenul de grad principal, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere cu datele de contact; b) copia actului de identitate; c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la pct. 7 lit. a); la înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar; d) copia atestatului de echivalare, după caz; e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de cinci ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat; f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz; g) dovada plăţii taxei de participare la examen.

Minim nota 7, pentru promovare
Înscrierile la examen se fac în perioada 5-22 octombrie 2015, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 şi 14.00, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judeţene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant. Examenul de grad principal se va desfăşura în două etape: verificarea dosarelor de înscriere – etapă eliminatorie şi test – grilă de verificare a cunoştinţelor. Pentru a fi declaraţi „Promovat” candidaţii trebuie să obţină la testul – grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00. În această perioadă se stabilesc şi comisiile de examen.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here