Stadiul reabilitării habitatelor de jneapăn şi castan, prezentat de APM Gorj

398

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj organizează în aceste zile o serie de acţiuni dedicate proiectului “Managementul Conservativ al Habitatelor 4070* şi 9260 în ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest”, precum şi aniversării “Zilei Biodiversităţii” şi “Zilei Europene a Parcurilor Naţionale”. Acţiunile se desfăşoară în localitatea Padeş, la Centrul de Informare al Peşterii Cloşani şi la Pensiunea Căsuţa din Pădure.

În cadrul “Workshopului Biodiversitate & Natura în arii protejate” vor fi organizate acţiunile dedicate proiectului menţionat anterior, unde APM Gorj este beneficiar. “Agenda cuprinde şi manifestări dedicate aniversarii «Zilei Biodiversităţii» şi «Zilei Europene a Parcurilor Naţionale», evenimente ce fac parte din Calendarul de mediu şi sunt marcate în fiecare an de către APM Gorj. De asemenea, evenimentul are drept scop prezentarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului, stadiul actual al activităţilor derulate, în special în ceea ce priveşte reabilitarea habitatelor de jneapăn şi castan. Workshop-ul este dedicat autorităţilor publice centrale, regionale şi judeţene de mediu, administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, administratorilor fondurilor cinegetice, specialiştilor în silvicultură şi biodiversitate, autorităţilor publice judeţene şi locale, operatori economici cu activitate pe amplasamente în interiorul ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, elevilor şi cadrelor didactice din zona de implementare a proiectului”, a precizat Cristina Merfu, purtătorul de cuvânt al APM Gorj.

Instituţii cu experienţă, în parteneriat
Totodată, în vederea atingerii scopului proiectului, APM Gorj acţionează în parteneriat cu instituţii cu experienţă în domeniu, şi anume: Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) şi Administraţia SCI-ului Nordul Gorjului de Vest prin Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Japoneză.
Prin acest proiect se doreşte: reabilitarea habitatului distrus 4070*- Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium; reabilitarea habitatului distrus 9260 – Castanea sativa, precum şi stabilirea masurilor de conservare pentru habitatele restaurate; reducerea impactului negativ al turismului asupra zonelor restaurate, inclusiv infrastructurile de mici dimensiuni de vizitatori pentru controlul eco-sistemului şi creşterea conştientizării publicului privind conservarea naturii, ca parte a conceptului de dezvoltare durabilă.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here