SRI face angajări!

5166

În momentul de faţă, Serviciul Român de Informaţii caută personal pentru încadrarea unor posturi de:

 1. OFIŢERI OPERATIVI ŞI ANALIŞTI

Ofițerul operativ are misiunea importantă de a culege informații şi pentru aceasta trebuie să îşi poată crea acces în mediile cu relevanţă pentru securitatea naţională. La baza activităţii sale se află, în esență, abilitatea de a iniţia, dezvolta şi menţine relaţii de încredere cu surse secrete umane. Pentru a performa în această activitate, ofiţerul operativ trebuie să dea dovadă de inteligenţă socială şi comunicaţională superioară, atenţie distributivă, calm, echilibru, curiozitate, creativitate şi atenţie la detalii.

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile. Mai exact, analistul evaluează informațiile culese de ofițerul operativ, sesizează schimbări şi tendinţe în manifestarea ameninţărilor, schiţează scenarii de evoluţie, evidenţiază implicaţii şi indică eventuale variante de acţiune în raport cu fiecare scenariu prognozat. Deşi aparent simplu, este vorba de un proces de rafinare foarte complex, care necesită atât inteligenţă, gândire critică şi creativitate, cât şi o foarte bună cultură generală şi cunoaştere a domeniului analizat. Produsul analitic este pus la dispoziţia beneficiarilor legali, în timp util şi în funcţie de aria de competenţă, pentru a-i sprijini în adoptarea unor măsuri adecvate de protejare sau promovare a intereselor naţionale.

Candidaţii interesați să ocupe un post de ofițer operativ sau ofițer analist trebuie să îndeplinească condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii şi să promoveze toate etapele specifice de selecţie. Candidații declarați admiși, vor urma cursurile de licenţă, master profesional sau postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă organizate de către Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, la finalizarea cărora vor fi repartizați într-o unitate a SRI.

 • Cursurile de licență

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani, care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informaţii.

Pentru anul universitar 2021-2022, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” scoate la concurs locuri, pentru cursuri universitare de licență, după cum urmează:

 • Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Psihologie Informaţii – 20 locuri
 • Pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Studii de securitate şi informaţii – 10 locuri

Candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție, prin transmiterea unui CV la adresa hr@sri.ro (cu titlul „Licență ANIMV Nume și prenume”) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI, până la data de 25.03.2021. În urma promovării tuturor etapelor de selecție, candidații vor fi validați pentru a participa la concursul de admitere la licenţă. Calendarul și metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de licenţă se găsesc pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Candidaţii declarați admiși și care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de licenţă) cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să achite contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea.

 • Cursul de master profesional

Studiile universitare de master profesional se adresează absolvenților de studii de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații. Pentru anul universitar 2021-2022, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” scoate la concurs locuri pentru cursuri universitare de master, după cum urmează:

 • pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Intelligence și securitate națională – 40 de locuri
 • pentru formarea ofițerilor analiști – specializarea Analiză de Intelligence – 20 de locuri

Candidații interesați se pot înscrie în procesul de selecție, prin transmiterea unui CV la adresa hr@sri.ro (cu titlul „Master ANIMV nume și prenume”) și cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI, până la data de 25.03.2021. În urma promovării tuturor etapelor de selecție, candidații vor fi validați pentru a participa la concursul de admitere la masterul profesional. Calendarul și metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de master profesional se găsesc pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Candidaţii declarați admiși și care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de master) cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să achite contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior la instituţia de învăţământ superior care a asigurat școlarizarea SAU pot opta pentru înscrierea la Cursul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă organizat de ANIMV.

 • Cursul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă

Acest program este similar ca structură şi curriculă programului de master profesional şi se adresează, în principal, persoanelor absolvente de studii de master pe locuri finanțate de la bugetul de stat și care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații. Absolvenții cursului parcurg același proces de selecție ca în cazul programului de master profesional, iar la absolvirea programului vor fi încadrați ca ofițeri operativi sau ofițeri analiști.

Detalii privind specializările și numărul de locuri aferente acestui program vor fi publicate în perioada următoare.

 1. SPECIALIŞTI IT&C

Ofiţerul specialist IT&C are misiunea de a identifica soluţii pentru o serie de provocări tehnologice, de la dezvoltarea unor instrumente software, a sistemelor informatice enterprise şi oferirea de soluţii bazate pe platforme hardware, până la proiectarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor de comunicaţii în conformitate cu cele mai noi standarde existente pe piaţă. El lucrează cu tehnologii de ultimă generaţie, în echipe mixte constituite din dezvoltatori, administratori de infrastructuri, specialişti în securitate IT&C şi beneficiari, pentru toate liniile de activitate ale Serviciului, precum şi pentru parteneri externi. Pentru că tehnologia la nivel mondial evoluează într-un ritm alert, el se adaptează şi inovează permanent, contribuţia lui fiind vitală într-un angrenaj sofisticat și eficient, aşa cum este Serviciului Român de Informaţii, cu implicaţii directe în protejarea siguranţei naţionale.

Încadrarea în Serviciul Român de Informații în domeniul tehnic și IT&C se poate face prin:

 • înscrierea la concursul de admitere pentru locurile alocate Serviciului Român de Informaţii la cursurile de licență organizate de Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti. Aceste cursuri se adresează atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani, care își doresc o carieră cu profil tehnic în domeniul securității naționale.

  Pentru mai multe informaţii despre specializări, probe de selecţie şi concurs puteți accesa Oferta de Şcolarizare şi site-urile instituţiilor respective de învăţământ (www.upb.ro, www.unibuc.ro, www.ase.ro).

  Candidaţii interesaţi se pot înscrie în procesul de selecţie prin transmiterea cererii de înscriere (se poate descărca de pe site-urile UPB, UB sau ASE), până la data de 04.06.2021, la adresa de mail hr.tehnic@sri.ro (cu titlul, după caz, Licenţă UPB/ UB sau ASE-SRI Nume şi prenume) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI.

  Candidaţii declarați admiși și care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de licenţă) cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să achite contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea.

 • încadrare directă, pentru unul din posturile publicate în lista de mai jos. Această posibilitate se adresează persoanelor care dețin competențe tehnice căutate de Serviciu, au absolvit studii superioare cu diplomă de licență, îndeplinesc condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii și promovează toate etapele specifice de selecţie.
  • Administrator infrastructuri software
  • Analist FORENSIC securitate cibernetică
  • Analist Malware
  • Analist trafic
  • Arhitect software
  • Business Analyst și UX Designer
  • Chimist
  • Dezvoltator iOS
  • Inginer Data Center
  • Inginer electronist
  • Inginer mecanic – proiectare mecanică
  • Inginer mecanic – tehnologie mecanică
  • Inginer prelucrare semnale
  • Inginer procesare și analiză digital forensic
  • Inginer radiocomunicații
  • Specialist control-audit IT&C
  • Specialist în evaluarea securității IT&C
  • Tester aplicații
  • Tester securitate aplicații
 1. CUNOSCĂTORI DE LIMBI STRĂINE
 • Specialiști lingviști
 1. BRIGADA ANTITERORISTĂ
 • Luptător Antiterorist

Luptătorul antiterorist are misiunea de a proteja România de ameninţările teroriste, aspect care incumbă necesitatea pregătirii sale temeinice, sub caracter continuu, și specializării sale pentru executarea în condiții optime a misiunilor specifice ale Serviciului Român de Informații, ca autoritate naţională în domeniu, pe următoarele componente:

 • Securitatea aeroportuară a aeroporturilor aviaţiei civile din România;
 • Intervenția antiteroristă pentru reducerea/eliminarea vulnerabilităților factorilor umani și materiali, prin desfășurarea unor activităţi specifice de prevenire şi combatere a acţiunilor teroriste;
 • Intervenție antiteroristă / contrateroristă pirotehnică ce presupune control tehnic antiterorist, investigare, ridicare, securizare şi neutralizare dispozitive explozive improvizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here