Sprijin financiar pentru sistemul de protecţie a copilului şi centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap

117

Executivul a aprobat, în data de 20 septembrie, printr-o hotărâre, alocarea sumei de aproximativ 333,665 de milioane de lei unor unităţi administrativ-teritoriale, în vederea asigurării sumelor necesare finanţării cheltuielilor pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, precum şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap.

Cele 333,665 de milioane de lei sunt necesare întrucât numărul copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali a crescut, iar standardele minime de cost pentru serviciile sociale şi nivelul venitului lunar pe membru de familie (în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale) nu au fost majorate în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; HG nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în Legea nr. 153/2017, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”.
Suma va fi asigurată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here