Spitalul Târgu-Cărbuneşti scoate la concurs posturile de director medical şi financiar – contabil

519

În luna aprilie, la Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, se desfăşoară concursul de ocupare a posturilor vacante de director medical şi director financiar – contabil. Dosarele de înscriere se depun până pe data de 28 martie.

Persoanele interesate să participe la concursul organizat de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti  pentru ocuparea posturilor de director medical şi director financiar – contabil trebuie să îţi pregătească dosarele de înscriere. Acestea vor cuprinde următoarele acte: cerere de înscriere, copii xerox după actele de identitate; copii legalizate după diploma de licenţa sau de absolvire, după caz; curriculum vitae; adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; cazier judiciar; declaraţie pe proprie răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţa ca a început urmărirea penală asupra sa; declaraţie pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de anul 1989; adeverinţa din care să rezulte ca este apt medical, fizic şi neuropsihic; proiectul sau lucrarea de specialitate; taxa de participare la concurs – 200 lei, achitată cu chitanţă la casieria unităţii.
Bibliografia şi tematica de concurs se vor afişa la sediul unităţii.
Dosarul de înscriere şi proiectul (lucrarea) de specialitate se depun pentru verificare la secretarul comisiei de concurs până pe data de 28.03.2014,ora 10.00. Relaţii suplimentare la sediul unităţii.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here