Spitalul Orășenesc Bumbeşti-Jiu face angajări

390

Spitalul Orăşenesc din Bumbesti-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: asistent medical cu studii postliceale (PL), specialitatea asistent generalist, la Secţia Medicină Internă; asistent medical cu studii postliceale (PL), specialitatea asistent generalist, la Compartimentul Urologie din cadrul Secţiei Chirurgie Generală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Cei care doresc să participe la concursul organizat de Spitalul Orăşenesc din Bumbesti-Jiu trebuie să îndeplinească şi condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale, respectiv: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997; 6 luni vechime în specialitate. La concurs/examen pot participa şi absolvenţii cu studii superioare cu diplomă de licenţă care atestă absolvirea învăţământului de lungă sau scurtă durată în domeniul sanitar (asistent medical).

Calendarul concursului
Concursul pentru ocuparea celor două posturi vacante se va organiza conform calendarului următor: 13 martie 2017, ora 10.00 proba scrisă; 17 martie 2017, ora 10.00 proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscriere candidații vor prezenta un dosar de concurs.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraşului Bumbeşti-Jiu din str. Zorilor nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/463.042, 0353/139.922.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here