Spitalul Judeţean de Urgenţă, extins şi dotat de CNI

291

În cadrul şedinţei Consiliului Judeţean (CJ) Gorj, din data de 17 iulie, s-a aprobat  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”. Prin extinderea cu un corp nou a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, la locația din str. Progresului nr. 18, s-ar asigura relocarea tuturor secțiilor situate în amplasamentul din str. Tudor Vladimirescu pentru efectuarea investigațiilor medicale într-un singur spaţiu, cât și a secției Oncologie din locația din str. A. I. Cuza.

În urma demersurilor efectuate de Consiliul Județean Gorj, pe lângă Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., privind finanțarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, județul Gorj” prin Programul național de construcții de interes public sau social – subprogramul ,,Unități sanitare din mediul urban”, acesta a fost inclus pe Lista sinteză a acestei companii – subprogramul ,,Unități sanitare din mediul urban”. Proiectul care va beneficia de finanţare din partea Companiei Naţionale de Investiţii vizează reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea unităţii spitaliceşti din Târgu-Jiu. De asemenea, Consiliul Judeţean va asigura toate cheltuielile legate de realizarea racordurilor la utilităţi: energie electrică, apă, canal, gaz, precum şi suprafeţele necesare de teren pentru depozitarea de materiale şi organizarea de şantier.

Reabilitarea spitalului, o necesitate
Pentru îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală, sunt necesare lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. „Prin realizarea investiţiei vor fi îmbunătățite serviciile de sănătate, prin: timpul de reacție la problemele pacienților se va reduce substanțial, prin eliminarea transportului pacientului pentru consulturi interdisciplinare și investigații clinice și paraclinice; economisire de resurse financiare și materiale, prin eliminarea acestor deplasări ale pacienților și întreținerea celor trei clădiri; optimizarea activității medicale, prin organizarea și monitorizarea eficientă a fluxurilor medicale; îmbunătățirea calității condițiilor hoteliere pentru pacienții internați, prin utilizarea judicioasă și eficientă a spațiilor și circuitelor, conform standardelor europene, impuse de comisia națională de acreditare a spitalelor; eficientizarea activității Unității de Primiri Urgențe (UPU) datorită posibilității de a optimiza timpii de interacțiune între personalul medico-sanitar UPU și medicii specialiști din alte secții care efectuează consulturi interdisciplinare; creșterea recunoașterii spitalului prin serviciile medicale acordate; îmbunătățirea dotării Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu cu mobilier medical și nemedical. Implementarea obiectivului de investiție va asigura posibilitatea creșterii calității serviciilor medicale oferite pacienților noștri, performanța putând fi cuantificată prin: scurtarea timpului necesar diagnosticării; îmbunătățirea semnificativă a serviciilor medicale oferite; scăderea duratei medii de spitalizare; creșterea indicelui de complexitate a cazurilor; asigurarea standardelor de curățenie și igienă. Pentru îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală, sunt necesare lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. Prin extinderea cu un corp nou a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, la locația din strada Progresului, nr. 18, s-ar asigura relocarea tuturor secțiilor situate în locația din strada Tudor Vladimirescu pentru efectuarea investigațiilor medicale într-o singură locație, cât și a Secției Oncologie din locația din strada A. I. Cuza“, se arată în expunerea de motive la proiectul de hotărâre aprobat de consilierii judeţeni.
Având în vedere faptul că Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu este unitatea sanitară de cea mai mare importanță la nivelul județului nostru (adresabilitatea, complexitatea cazuisticii medicale, dotarea cu aparatură, personal medico-sanitar de specialitate, implicarea spitalului în activitatea de formare profesională a viitoarelor cadre sanitare), prin realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, județul Gorj” se creează un impact pozitiv major asupra calității, complexității și eficienței actului medical, ce se adresează tuturor locuitorilor județului Gorj.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here