Spitalul din Rovinari angajează un registrator medical

1112

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de registrator medical debutant, la fișier din Ambulatoriul Integrat al spitalului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvenți studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 2 decembrie 2020, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 10 decembrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 15 decembrie 2020, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

  1. Buna seara! Numele meu este Scundu Laura sunt din TG-JIU si am o intrebare in legatura cu concursul.Ce anume trebuie sa invatam pentru examen??Tin sa specific ca nu am experienta in acest domeniu,am lucrat ca o simpla vanzatoare la o patiserie,am doar cursuri de operator calculator si am terminat 12 clase.Multumesc pt eventualele raspunsuri.

Lasă un răspuns la SCUNDU ELENA LAURA Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here