Spitalul de Pneumoftiziologie angajează economist

166

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu organizează concurs pentru ocuparea postului de economist debutant. Înscrierile au loc până pe data de 7 septembrie, la secretariatul unităţii, iar examenul va fi susţinut pe data de 8 octombrie, la sediul spitalului. Concursul constă în două probe: examen scris şi interviu.

În următoare perioadă se desfăşoară înscrierile pentru participarea la concursul de ocupare a postului de economist debutant, scos la concurs de Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu. Postul vacant este în cadrul compartimentului Aprovizionare, achiziţii publice, contractare, iar ultima zi de înscrieri este 7 septembrie. Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente: cerere de înscriere; copia actului de identitate; copia legalizată a diplomei de licenţă (studii superioare de lungă durată, profil economic); cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost condamnat pentru o faptă care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului; copie legalizată a actelor prin care şi-a schimbat numele, după caz; curriculum vitae.

Condiţii de participare
Potrivit reprezentanţilor Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, la concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; au capacitate deplină de exerciţiu; au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea acestui post; nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Concursul va avea loc pe data de 8 octombrie, la sediul unităţii, şi va cuprinde două probe: scris şi interviu. Cei care doresc să se înscrie pot obţine informaţii suplimentare, dar şi bibliografia pentru concurs de la biroul RUNOSI al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu.
Minodora Sucea
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here