Spitalul de Pneumoftiziologie angajează asistent

300

Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu”  din comuna Runcu, organizează concurs pentru ocuparea unui  post vacant  de asistent medical generalist în cadrul Secţiei III Pneumologie. Înscrierile se fac până pe data de 10 noiembrie. Concursul va avea loc în luna decembrie.

Candidaţii care doresc să participe la concursul pentru postul vacant de asistent medical de la Spitalul de Pneumoftiziologie vor susţine proba scrisă la sediul unităţii în data de 12.12.2014, ora 10;00. Proba interviu se va susţine în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarul de concurs se va depune la  secretariatul  spitalului până la data de  10.11.2014, orele 15:00 şi va conţine următoarele documente: cerere de  înscriere; copia actului de identitate; copia  diplomei de studii  sau echivalenta ( M,PL,SSD,S); certificat de membru OAMMRG,  vizat pentru anul 2014; adeverinţă prin care se atestă gradul profesional sau alt document similar; cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu a suferit nicio condamnare care l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau medicul de medicina muncii; copie a actelor prin care şi-a  schimbat numele, după caz;  curriculum vitae;  taxă înscriere concurs de 50 lei, plătită la casieria unităţii.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la biroul RUNOST din unitate, tel :0253278571, interior 133- Măruţă Ion.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here