Spitalul Bumbești-Jiu angajează asistent medical principal

316

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical generalist principal cu PL, la Compartimentul Pediatrie. Se cere o vechime de minim 5 ani ca asistent. Concursul are loc în luna decembrie.

Candidații, care vor să participe la concurs trebuie să știe că, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. 797/1997; 5 ani vechime ca asistent medical.

Concurs în decembrie
Concursul pentru ocuparea postului vacant la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu se va organiza conform calendarului următor: 14 decembrie 2017, ora 10.00 proba scrisă; 20 decembrie 2017, ora 10.00 proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, respectiv până la sfârșitul lunii. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraşului Bumbeşti-Jiu din str. Zorilor nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/463.042, 0353/139.922.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here