Spitalele vor fi acreditate de ANMCS

320

Printr-o Hotărâre aprobată în ultima şedinţă de Guvern, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor este reorganizată. S-a stabilit astfel componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS).

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) va evalua în vederea acreditării nu numai spitalele, ci toate unităţile sanitare care sunt definite ca fiind entităţi, cu sau fără personalitate juridică, al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenţei medicale, la orice nivel al acesteia. „Prin procesul de acreditare a unităţilor sanitare se urmăreşte validarea conformităţii caracteristicilor serviciilor de sănătate prestate de către unităţile sanitare cu standardele de acreditare adoptate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate. În acest sens, actul normativ adoptat de către Executiv stabileşte scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale ANMCS. De asemenea, Hotărârea defineşte termenii şi sintagmele utilizate în cadrul procesului de acreditare şi detaliază noţiunile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare şi monitorizare, ciclu de acreditare, perioadă de acreditare”, se precizează într-o informare a ANMCS.
Acreditarea este obligatorie, deoarece va sta la baza decontării serviciilor medicale de Casa de Asigurări de Sănătate. Acreditarea spitalelor a debutat în anul 2011 şi se va încheia în 2015. Este făcută cu scopul de a stabili dacă spitalele pot oferi bolnavilor servicii medicale la standarde UE. Pentru asta, fiecare spital trebuie să aibă clădiri moderne, aparatură, echipamente, personal, medicamente etc. Practic, acreditarea reprezintă pentru bolnavi garanţia că în respectiva unitate sanitară sunt asigurate condiţii de calitate în ceea ce priveşte serviciile medicale oferite.
Potrivit legii, în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului de acreditare a unităţilor sanitare, ANMCS foloseşte evaluatori de serviciu de sănătate recunoscuţi, din rândul personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate. Totodată, ANMCS elaborează procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a unităţilor sanitare, cu consultarea, în acest sens, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a Colegiului Medicilor din România şi a altor asociaţii profesionale, ştiinţifice, civice şi patronale ce activează în domeniul medical.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here