Spaţii destinate activităţilor de tineret, înfiinţate şi în Gorj

143

Spaţii speciale pentru activităţi de tineret, informare, consiliere, îndrumare şi învăţare non-formală, vor fi înfiinţate la nivel judeţean şi local, ca urmare a modificărilor aduse cadrului legislativ în domeniul tineretului. De asemenea, autorităţile publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora, cu atribuţii privind activitatea de tineret, vor avea cel puţin un angajat responsabil de tineret, care va sprijini activitatea de tineret şi va asigura cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia.
Guvernul a adoptat săptămâna trecută Legea tineretului, lege-cadru ce reuneşte toate reglementările în domeniu și asigură astfel coerenţă legislativă. Îmbunătăţirea şi lărgirea cadrului de aplicare a legii vizează o mai bună implicare a tinerilor în societate, în toate aspectele şi domeniile de interes, sprijinirea profesionalizării şi standardizării lucrului cu tinerii în cadrul administraţiei publice centrale şi locale, dând astfel posibilitatea de a se dezvolta servicii de calitate pe termen lung prestate pentru tineri, la nivelul autorităţilor centrale şi locale. Prin noile modificări, autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia de a asigura cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor în domeniul tineretului. O altă noutate constă în asigurarea accesului tinerilor cu dizabilităţi la facilităţi în învăţământ. Astfel, tinerii din Gorj cu dizabilităţi sau cei proveniţi din centre de plasament ori din familii cu posibilităţi materiale reduse beneficiază de gratuitate în ceea ce priveşte taxele de admitere şi şcolarizare. Acestea vor fi suportate din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. De asemenea, tinerii beneficiază de acces gratuit la fondul de carte şi la resursele de informare administrate de bibliotecile publice şi de alte facilităţi pentru încurajarea accesului la cultură.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here