Simpozion naţional – 2017 – POMPILIU MARCEA – istoric şi critic literar, fiu al comunei Scoarţa

368

Marți, 17 octombrie 2017, la Scoarţa, a avut loc o nouă ediţie a Simpozionului Naţional “Pompiliu Marcea – istoric şi critic literar, fiu al comunei Scoarţa“, eveniment înscris în Agenda Culturală a judeţului Gorj, manifestare culturală prilejuită cu ocazia împlinirii a 89 de ani de la naşterea scriitorului. Simpozionul are din acest an un caracter aparte, deoarece în cadrul simpozionului pentru prima dată, se acordă diplome și premii participanților pentru studiile și comunicările științifice depuse şi susținute pe teme ce vizează viața și opera lui Pompiliu Marcea în cadrul Proiectului educativ județean “POMPILIU MARCEA – Între oglinzile timpului”, proiect anual lansat de Inspectoratul Școlar Județean Gorj în colaborare cu Fundația Culturală ”POMPILIU MARCEA”, începând cu anul școlar 2017-2018 în două secțiuni: în perioada septembrie – octombrie pentru profesori, critici și istorici literari și studențiiar în februarie – martie ale fiecărui an pentru elevii caselor VII-XII de la nivelul județului Gorj. Simpozionul s-a desfăşurat sub egida Consiliului Judeţean Gorj, a Primăriei municipiului Tg-Jiu, a Centrului Judeţean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj, a Bibliotecii “Christian Tell”, a Inspectoratului Şcolar Județean Gorj, a Școlii Gimnaziale “Pompiliu Marcea” ca parteneri şi a Fundaţiei Culturale ”Pompiliu Marcea”, Primăriei comunei Scoarţa, Consiliului local şi a Căminului Cultural “Pompiliu Marcea” şi Bibliotecii Comunale ”Pompiliu Marcea” din localitate ca organizatori. Finanţarea proiectului educativjudeţean menţionat mai sus, este susţinută de Consiliul Judeţean Gorj.
Un rol hotărâtor în realizarea și susținerea acestui eveniment cultural l-a avut familia scriitorului din Gorj, nepoții Ion Marcea, Mircea Ganea şi Constantin Ganea, Primăria Scoarța și Consiliul local. Invitaţii şi participanţii la acest eveniment cultural desfăşurat în localul Căminului Cultural “Pompiliu Marcea” şi al Bibliotecii Comunale “Pompiliu Marcea” din comuna Scoarţa au fost primiţi de primarul comunei domnul Ion Stamatoiu, purtând eşarfa tricoloră, iar la intrare erau arborate de o parte şi de alta drapelul tricolor al României şi drapelul Uniunii Europene, primire facută în mod tradiţional cu pâine şi sare, de doamne îmbrăcate în ia tradiţională gorjenească, iar deasupra ușei, la intrare, trona un banner pe care era scris “Simpozion Pompiliu Marcea – istoric şi critic literar, fiu al comunei Scoarţa” şi afişul cu portretul scriitorului şi programul acestei manifestări culturale. A deschis lucrările simpozionului Ion Marcea, care a salutat prezenţa invitaţilor şi participanţilor la simpozion şi a anunţat că moderatorul simpozionului cultural este conf. univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni care va lansa și publicaţia dedicată lui Pompiliu Marcea pentru această ediţie. Pentru început domnul I.P. Brădiceni a dat cuvântul gazdei acestei manifestări, domnului Ion Stamatoiu -primarul comunei. În cuvântul său domnul primar a adresat urarea de bun venit şi mulţumiri oamenilor de cultură prezenţi la simpozion şi a spus că se mândreşte că, în comună este o asemenea personalitate literară ridicată din comunitatea noastră, ca și cea a criticului şi istoricului literar Pompiliu Marcea şi consideră că acesta trebuie evocat nu numai o dată pe an, ci oricând există posibilitatea. De asemenea, a spus că regretă faptul că locaţia căminului cultural ce-i poartă numele nu este reabilitat şi modernizat pentru ca lucrările simpozinului să se desfăşoare în condiţii mai bune, dar are promisiuni certe că proiectul depus la minister în vederea reabilitării şi modernizării construcţiei va fi finanţat începând cu anul 2018, şi astfel manifestările se vor desfăşura în noul local renovat al Căminului Cultural ce poartă numele‘’marelui’’ om de litere Pompiliu Marcea. Pot să afirm că domnul primar Ion Stamatoiu este un iubitor al actului de cultură, acesta participând la toate manifestările dedicate lui P. Marcea, desfăşurate la Tg-Jiu sau Scoarţa încă din anul 2012 pe când era viceprimarul comunei şi până în prezent, un om de acţiune, un bun organizator, un om care s-a implicat, sprijinit şi a fost mereu aproape de nepoţii scriitorului în desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor culturale, lucru pentru care îi mulţumesc şi îl felicit alături de conducerea primăriei, consilierilor locali şi personalului angajat. În continuare domnul I.P. Bradiceni a lansat publicaţia ‘’Pompiliu Marcea’’, ce a fost distribuită invitaţilor şi participanţilor în care sunt publicate articole scrise de Florea Firan, Dan Grigorescu, Pompiliu Marcea, Mihai Ungheanu, Mihaela Albu şi Ion Marcea. Afirm că d-ul I.P. Brădiceni l-a cunoscut pe Pompiliu Marcea de pe vremea când participa la cursurile de vară unde acesta preda. În continuare domnul I.P. Brădiceni a dat cuvântul domnului Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, care a spus că este plăcut impresionat, că are loc o asemenea manifestare culturală şi a mulţumit organizatorilor pentru acestă “oază” de cultură oferită cu această ocazie.
A menţionat şi dânsul că întradevăr Pompiliu Marcea face parte din galeria celor mai importante personalităţi literare şi trebuie continuate aceste activităţi. Felicită organizatorii şi invitaţii pentru efortul de a fi prezenţi şi pentru efortul depus ca simpozionul cultural Pompiliu Marcea să se desfăşoare în condiţii bune. Domnul Gheorghe Nichifor a înmânat apoi diplomele şi premiile pentru proiectul educativ judeţean ‘’Pompiliu Marcea – între oglinzile timpului’’. Studiile şi comunicările ştiinţifice premiate au fost: ’’Călătorii prin veacuri de literatură’’ de Nicolae Dragoş, “Pompiliu Marcea – exeget al literaturii contemporane’’ de Eugen Velican, ‘’ Pompiliu Marcea’’ de Zenovie Cârlugea, ‘’Lecturi ‘’ fidele’’ si ‘’ infidele’’ ‘’ de Ion Trancău, ‘’ Pompiliu Marcea, un arheolog al culturii’’ de Valeria Roşca, ‘’Pompiliu Marcea-un om al IDEII’’ de Gheorghiţa Clipicioiu, ‘’Pompiliu Marcea-un cititor altruist’’ de Oana Mirela Tudor şi ‘’ Ideea de feminitate în opera sadoveniană din perspectiva criticului Pompiliu Marcea‘’ de Elena Ştefania Pânişoară. Fundaţia Culturală ’’Pompiliu Marcea’’ a acordat şi ea premii autorilor studiilor declarate câştigătoare. După aceea I.P. Brădiceni a dat cuvântul lui Ion Marcea, nepotul scriitorului, care a prezentat, înainte de a da citire materialului pregătit câteva date biografice ale scriitorului pentru participanţii care erau prezenţi pentru prima dată la această manifestare, iar în continuare a prezentat un material ce nu a mai fost expus până în prezent intitulat ‘’În apărarea lui Eminescu’’ din corespondenţa zilnică ţinută în jurnal de P.Marcea. După încheierea expunerii, nepotul scriitorului a făcut următoarele propuneri; acordarea în anul 2018 unei Stele pe Aleea celebrităţilor gorjene cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la naşterea scriitorului, preluarea în patrimoniu de către Consiliul Judeţean Gorj a şcolii generale din Colibaşi şi transformarea acesteia în Muzeu comunal’’ Pompiliu Marcea’’ aşa cum este la Floreşti-Ţânţăreni, muzeul ‘’Mihai Eminescu’’ şi la Arcani muzeul ‘’Grigore Pupăză’’. A intervenit şi domnul primar Ion Stamatoiu şi a propus că o dată cu reabilitarea şi modernizarea Căminului Cultural ‘’Pompiliu Marcea’’ să fie realizată şi amplasată în faţa căminului o statuie din bronz a scriitorului Pompiliu Marcea. În continuare a luat cuvântul Mircea Ganea, nepot de soră al scriitorului care a arătat că, pe un spaţiu geografic relativ restrâns, câte valori a dat Gorjul ţării noastre, enumerând pe prof. univ. dr. Ion Diaconescu, coleg cu P. Marcea, Ion Lotreanu, Pompiliu Marcea, Tudor Arghezi, savantul George Uscătescu şi prof. univ. dr. Mircea Beuran din Budieni, coleg de liceu cu el. Pentru fiecare în parte a făcut o sinteză a activităţii acestora. În continuare moderatorul a dat cuvântul domnului Nicolae Dragoş care a spus că, de remarcat la P.Marcea era inteligenţa, puterea de muncă, seriozitatea şi rigurozitatea de care dădea dovadă în realizarea actului de cultură. Precizez că P.Marcea a fost descoperit de T. Vianu, iar după terminarea studiilor universitare a devenit asistentul acestuia. O perioadă mare de timp d-ul N.Dragoş a fost redactor şef la revista literară ‘’Luceafărul’’ la care P.Marcea era un permanent colaborator.
Domnul N. Dragoş a prezentat o sinteză din cartea ‘’Concordanţe şi controverse’’ şi s-a oprit şi la dedicaţia dată în 1983 de P.Marcea, care la ‘’mişcat’’ profund. După aceea d-ul I.P. Brădiceni a dat cuvântul d-lui prof. Eugen Velican – fost director al C.N “Spiru Haret”, un erudit şi un dascăl de excepţie care a studiat întreaga operă a lui P.Marcea. Domnul Velican a făcut referire la P.Marcea ca exeget al literaturii contemporane. Acesta a afirmat că a urmarit scrierile lui P.Marcea nu numai ca istoric literar, care era deja consacrat, dar era interesat şi i-a urmărit evoluţia şi de critic literar, care a spus că şi în acest domeniu s-a remarcat, ridicându-se la un nivel foarte înalt.
De asemenea, a făcut referire la contribuţia şi viziunea lui Maiorescu în Convorbiri literare asupra cărora P.Marcea s-a aplecat şi le-a dezvoltat cu referire la critica literară. În continuare doamna Georgeta Popescu, inspector şcolar judeţean, a spus că este bucuroasă că, proiectul educativ judeţean ’’Pompiliu Marcea-între oglinzile timpului’’, aflat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a fost accesat şi profesorii au participat cu studii şi comunicării ştiinţifice pe teme ce vizează viaţa şi opera lui Pompiliu Marcea. Crede că acest proiect care s-a implementat la nivelul judeţului Gorj, se va dezvolta, iar în viitor vor participa din ce în ce mai mulţi profesori la nivel judeţean şi de ce nu şi naţional. Îi mulţumesc şi pe această cale doamnei Georgeta Popescu pentru implicarea, dăruirea şi sprijinul acordat Fundaţiei Culturale ’’Pompiliu Marcea’’ pentru realizarea acestui proiect. De asemenea, şi-a exprimat îngrijorarea pentru faptul că în programele şcolare nu se mai studiază scriitori consacraţi, iar copiii nu se mai apleacă asupra lecturii aşa cum se întâmpla în trecut. Dialogul purtat cu ceilalţi invitaţi a fost mai amplu şi constructiv pe teme ce vizează învăţământul din ziua de astăzi. În continuare domnul I.P. Brădiceni a dat cuvântul domnului prof. dr. Zenovie Cârlugea care a apreciat contribuţia lui P.Marcea în literatura română, iar dacă trăia putea să creeze mult mai mult pentru cultura română. Acesta a prezentat prefaţa inedită la Monografia N. Burlanescu-Alin de Elena Carabiş-Ştefănescu pe care a scris-o Pompiliu Marcea. Domnul Cârlugea a propus ca toate aceste dezbateri literare să fie editate într-un volum intitulat ‘’Caiete ‘’Pompiliu Marcea‘’ – comunicării ştiinţifice care să rămână şi să poată fi consultate de cei interesaţi aşa cum a văzut că se întâmplă la ‘’Zilele Lucian Blaga’’ de la Sibiu. Domnul I.P.Brădiceni s-a angajat ca prin tipografia Universităţii ‘’Constantin Brâncuşi’’ această propunere să fie pusă în practică, lucrările fiind editate. Domnul prof. Ion Trancău, critic literar, a spus că i-a fost student, iar când erau cursuri în Amfiteatrul “Alexandru Odobescu” acesta era plin şi o linişte desăvârşită în care ascultau expunerea prof. P.Marcea. Îl admirau şi preţuiau pentru modul cum preda, cum venea pregătit la cursuri, pentru abundenţa de informaţii pe care le transmitea studenţilor, dar şi pentru modul impecabil cum se îmbrăca. Era un om pedant, tot timpul la cravată cu o ţinută vestimentară ireproşabilă, un om care impunea respect. D-ul Trancău s-a referit la studiul ‘’Lecturi fidele şi infidele‘’, făcând o paralelă între ‘’Lecturile infidele’’ ale lui Manolescu şi ‘’Lecturile fidele’’ ale lui Pompiliu Marcea, Manolescu declarându-se un urmaş al lui Călinescu iar Pompiliu Marcea în descendenta lui G. Ibrăileanu şi a altor înaintaşi ilustri a acceptat cu fidelitate, acurateţe şi inventivitate critică bine temperată, toate ramurile ştiintei literare, ca teoretician, hermenaut, critic şi istoric literar, după ce a învăţat şi aplicat în chip strălucit magistrala lecţie a lui T.Vianu, supranumit un adevărat Nestor al literelor noastre. În continuare un grup de 18 elevi, din care 11 fete şi 7 băieţi îmbrăcaţi în costume tradiţionale gorjeneşti au interpretat acompaniaţi cu un acordeon cântece patriotice, doine, momente lirice emoţionante până la lacrimi. A avut loc şi un moment folcloric autentic gorjenesc cu cântece interpretate magistral de eleva Laura Ungureanu. Felicitări conducerii şcolii şi cadrelor didactice care se ocupă de instruirea acestor tinere vlăstare încă de pe băncile şcolii generale. Înainte de momentul artistic s-a ţinut un moment de reculegere în memoria prof. Valentin Boţoteanu şi a soţiei lui Pompiliu Marcea, Zoe-Florentina trecuţi în eternitate.
În cuvântul său domnul I.P.Brădiceni a mai spus că P.Marcea este mai ”mare” decât N.Manolescu prin scrierile sale lăsate culturii române, scrieri de referinţă fără tăgadă şi își asumă acest lucru. În încheiere, a luat cuvântul Ion Marcea, care a mulţumit tuturor invitaţilor şi participanţilor prezenţi la acest înălţător eveniment cultural. După încheierea simpozionului cultural în onoarea invitaţilor a avut loc o agapă la un restaurant din preajma municipiului Tg-Jiu.
Ion Marcea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here