Simpozion Ion Grigoroiu, la Leleşti

857

Joi, 7 ianuarie a.c. a avut loc la şcoala „Ion Grigoroiu” din comuna Leleşti simpozionul cu tema Ion Grigoroiu în Şcoala, Cultura şi Spiritualitatea judeţului Gorj organizat de corpul profesoral al şcolii cu sprijinul Primăriei Leleşti, a familiei celui care a fost Ion Grigoroiu, a Inspectoratului Şcolar Judeţean (IȘJ) Gorj, a Catedrei de Religie de la Colegiul Naţional “Spiru Haret“ (CNSH) din Tg-Jiu. Au participat profesori, profesori pensionari, fii ai satului, elevi, invitaţi.

D-ra prof. Aura Sichitiu, directoarea şcolii, i-a salutat pe toţi cei prezenţi cu emoţionante cuvinte, neuitând să-i felicite pe cei care şi-au serbat azi ziua numelui, Ion, Ioana,…
În deschidere, un grup de elevi ai şcolii, în superbe costume populare gorjeneşti, pregătiţi de prof. Maria Făgaş, fiică a satului, au prezentat un montaj de cântece şi versuri (autor prof. Ion Făgaş, fiu al satului), omagiu adus deopotrivă lui Ion Grigoroiu, ţăranului român, Patriei noastre, Neamului nostru. Tot în costume populare gorjeneşti, surorile Anastasia , Iustina şi Maria Păunescu, eleve (în clasele a VI-a, a IV-a, respectiv a II-a) la CNSH, prezintă un cântec vesel, două poezii şi un Pluguşor!
D-na prof. Felicia Păunescu, moderatoarea simpozionului, a prezentat invitaţii: dl gen(r) Constantin Ispas, dl prof.dr. Gheorghe Gorun, director al CNSH, dl prof. Grigore Alexandrescu, inspector şcolar la ISJ Gorj, dl prof. Viorel Gârbaciu, mulţi ani director al Şcolii Populare de Artă din Tg-Jiu, dl dr. Doru Fometescu, poet, editor, preşedinte-fondator al fundaţiei „Dăruie vieţii farmec”. Au simpozion lelesti (6)fost prezenţi dl viceprimar Laurenţiu Turcilă şi, desigur, familia: d-na Ana Băleanu, fiică şi dl Vasile Băleanu, d-na Maria Viorica Sandu, fiică şi dl Emil Sandu, toţi patru medici la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Tg-Jiu. Ulterior a sosit direct de la o emisiune TV la care fusese invitat, dl primar Marian Rotaru.
Organizatorii n-au considerat necesar să prezinte, fie şi succint, viaţa celui comemorat, pentru că toţi cei prezenţi o cunosc foarte bine. În câteva cuvinte, d-na prof. Mariana Cornoiu, fiică a satului, a spus la un moment dat: de copilă l-am cunoscut ca ţăran, apoi ca profesor şi ca om de cultură. A fost un domnu Trandafir al satului nostru. Am mai aflat că a lucrat o vreme în Ministerul Învăţământului, apoi ca inspector general la IȘJ Gorj (secţia învăţământ se numea atunci, corectează cineva…) şi mulţi ani profesor şi director al şcolii care azi îi poartă numele.
Se dă cuvântul decanului de vârstă a celor prezenţi, dl gen(r) Constantin Ispas.
Venerabilul militar (91 de ani !), născut în Turcineşti, veteran de război „din prima până-n ultima zi”, ofiţer de carieră, apoi 20 de ani profesor la Academia Militară şi în final cu o funcţie de conducere la Centrul Militar Gorj mărturiseşte: în urmă cu vreo 30 de ani, prietenul meu Ion Grigoroiu mi-a spus să nu mai scriu despre arme, că alea distrug, să scriu despre militarii români, din neam de ţărani ca noi… L-am ascultat şi am scris nu una, ci o sumă de cărţi… Ştiţi câţi eroi a dat comuna dvs în cele două războaie mondiale ? Despre toţi, voi scrie o carte în vara viitoare… Am văzut la Roma un mausoleu în care se află expuse fotografiile celor 15 000 de militari italieni căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. Şi fotografiile eroilor din Leleşti se cuvine să fie aşezate în Muzeul comunei înfiinţat de profesorul Ion Grigoroiu !
simpozion lelesti (1)Dl. prof. dr. Gheorghe Gorun îşi exprimă sentimentul de mare onoare pe care îl încearcă păşind într-o sală de clasă în care a predat profesorul Ion Grigoroiu.
Am scris împreună cu prof. Petru Rădulea o Istorie a Şcolii Normale. Am aflat astfel că, dintre toţi absolvenţii din perioada 1919 – 1948, elevul Grigoroiu Ion a fost singurul Premiant de Onoare în toţi cei opt ani de studiu !… Spiru Haret, cu doctoratul obţinut la prestigioasa Universitate Sorbona din Paris putea deveni un ilustru profesor universitar în Franţa, dar a revenit în România. La fel şi profesorul Ion Grigoroiu a revenit în satul natal… Într-un fel, Ion Grigoroiu a fost un Ioan Botezătorul, căci pe mulţi fii ai satului îi va fi botezat, dar şi un Ioan Gură de Aur, căci era un orator desăvârşit…
Dl. Marian Rotaru, primarul comunei, i-a salutat mai întâi pe participanţi. Datorez multe Profesorului Ion Grigoroiu. Mai rămăsese de împlinit o singură promisiune: să găsim un amplasament pentru Muzeul înfiinţat de domnia sa. Pentru casa în care s-a aflat o vreme, proprietarul a cerut o sumă exorbitantă, imposibil de achitat din bugetul nostru sau din finanţările care ni s-au promis. De curând am reuşit să găsim o soluţie: Muzeul va avea din toamnă un amplasament definitiv…
Dl. prof. Viorel Gârbaciu: Felicit cu dragoste iniţiativa acestei comemorări… Un episod: am realizat cu Grigore Leşe prin 2007 un ciclu de opt emisiuni de cultură populară cu genericul La porţile ceriului. Mi-a cerut să-i prezint un român verde cu care să poată discuta fără patimă sau partizanat politic despre gorjeni, o oglindă a satului gorjenesc. L-am numit fără ezitare pe Profesorul Ion Grigoroiu. Emisiunea a fost difuzată pe TVR Cultural şi redifuzată de 6 ori !… Muzeul înfiinţat de Profesorul Ion Grigoroiu şi cel înfiinţat de profesorul Dan Pupăză în Arcani sunt primele din Oltenia, rod a două iniţiative particulare… În final, recită una din poeziile sale Porunca vremii, de dată recentă:
E vatra Ţării răvăşită
Şi drumu-i presărat cu spini
La ceas de cumpeni şi ispită
Să revenim la rădăcini !…
Dl. prof. Dan Pupăză: Domnule primar, dacă totuşi nu reuşiţi să găsiţi un amplasament potrivit pentru Muzeul înfiinţat de Profesorul Ion Grigoroiu, vă primim cu toată bunăvoinţa la noi, la Arcani !… Pe cărturarii neamului, eu îi numesc ostaşi ai luminii… Inspectorul general Ion Grigoroiu a promovat mulţi dascăli după valoarea lor, uneori în pofida dosarului politic… Pentru biblioteca Şcolii „Ion Grigoroiu”, donez trei cărţi scrise de tatăl meu, Grigore Pupăză : Contribuţii la monografia folclorică a Văii Jaleşului, O viaţă dăruită Şcolii, Dascălii, averea României şi un caiet de religie din 1938…
Dl. dr. Doru Fometescu are cuvinte de apreciere pentru programul prezentat de micii artişti şi observă un vers remarcabil referitor la Profesorul Ion Grigoroiu: Străluceşte în absenţă. Se înscrie în galeria marilor Dascăli din Gorj, Constantin Cheznoiu, Gheorghe Găvănescu, Petre Popeangă, Grigore Pupăză, Ion Rădoi, Dumitru Tătăroiu,… Monumentul din faţa Şcolii i se datorează…
Dl. prof. pens. Virgil Petcoiu: Am fost 42 de ani profesor în această Şcoală, din care 20 de ani alături de Profesorul Ion Grigoroiu… Nu vreau să fac un laudatio, ci un restitutio… Am fost profesor când Profesorul Ion Grigoroiu era director, dar şi invers… Ca director, n-am reuşit să mă ridic la înălţimea Directorului Ion Grigoroiu, dar dintre elevii noştri, unii au dus faima Şcolii mai departe. simpozion lelesti (5)Aş cita pe Gelu Birău, director al Băncii Naţionale din Tg-Jiu, Ion Pisc, director al Complexului Energetic Oltenia, Vasile Popeangă, parlamentar, Petre Popeangă, fost parlamentar european,… D-nei Ana Băleanu i-am fost diriginte…
Dl. Toma Velici, fiu al satului, recunoaşte cu modestie că a primit recent premiul Titu Maiorescu oferit de Academia Română. Profesorul Ion Grigoroiu a însemnat pentru mine deopotrivă Şcoala, Cultura şi Spiritualitatea gorjeană…
Dl. prof. pens. Ion Trancău: Prin 1962 eram profesor de vorbire, citire şi scriere (adică de limba română…) în Valea Jiului şi am tatonat terenul să văd dacă pot să mă repatriez în Gorj. Am intrat la Inspectorul General Ion Grigoroiu. În birou mai erau câţiva inspectori. Le expun situaţia şi Inspectorul General zice: vă ofer catedra mea din Leleşti. Mi s-a părut o locuţiune pentru de unde să-ţi dau, colega? Aşa că am renunţat şi am mai stat 16 ani în Valea Jiului. Între timp am aflat într-o împrejurare că Inspectorul General chiar vorbise serios…
Dl. prof. Ion Făgaş precizează că azi se împlinesc exact 68 de ani de când se căsătoreau (la 7 ianuarie 1948) tinerii Ion şi Paraschiva , fii ai satului. Au vieţuit împreună 60 de ani, 3 săptămâni şi 3 zile. Mai mult decât un Profesor , decât un Director, a fost un Înţelept…
Dl. prof. Grigore Alexandrescu: Eu sunt din Negomir, dar m-am integrat bine în colectivul de aici… Eram director când, la ISJ, s-a pus problema atribuirii unui nume acestei Şcoli. Din mai multe propuneri pe care le aveau, eu am susţinut propunerea comunei, care a şi fost aprobată… Profesorii Ion şi Paraschiva Grigoroiu ştiau să respecte, să se respecte şi erau respectaţi…
La rândul meu, aduc cuvântul dlui dr. ing Titu Pânişoară, fost primar al municipiului Tg –Jiu care, din motive de sănătate, n-a putut onora invitaţia, dar a scris o monografie a Profesorului Ion Grigoroiu într-unul din volumele Oameni şi întâmplări din Gorj. D-nele Ana Băleanu şi Viorica Sandu au mulțumit participanţilor şi ne invită pe toţi la o creştinească pomenire a părinţilor d-lor. Tata ar fi dorit ca inima să-i fie depusă după moarte într-o casetă metalică la temelia monumentului din faţa Şcolii. Nu s-a putut… Dar inima lui a fost , este şi va rămâne totdeauna aici…
În final, d-ra directoare a oferit din partea organizatorilor câteva diplome de excelenţă celor care au contribuit la realizarea acestei acţiuni. Părintele Anghel-Nicolae Păunescu a oficiat slujba de pomenire: …Cu drepţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, Ion şi Paraschiva, în loc luminat…
Ion Pinţa

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here