Sfinţire Arhierească la Biserica din Parohia Scoarţa, Protopopiatul Târgu-Cărbunești, Gorj!

593

În Duminica a patra după Rusalii (2 iulie 2017), cu participarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoți și diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protoiereu, Iulian Mărgineanu, în prezenţa sutelor de credincioşi veniţi din localitate şi din întregul judeţ, a reprezentanţilor administraţiei publice locale şi judeţene, s-a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a Monumentului ridicat în cinstea celor 133 de eroi din Războiul de Independență, Războaiele Balcanice, Primul și al Doilea Război Mondial, precum și a celor 107 veterani de război din Scoarța, dintre care numai unul mai trăieşte astăzi. În cadrul oficierii Sfintei Liturghii, diaconul Pupăză Viorel a fost hirotonit preot, ipodiaconul Dina Vasile a fost hirotonit diacon, iar la sfârşitul slujbei, pentru implicarea deosebită şi osteneala depusă au fost acordate gramate chiriarhale de mulţumire celor care au trudit la ridicarea acestui monument, aflat la răscruce de drumuri şi de vremuri frământate.

“Să dăm slavă Lui Dumnezeu, Cel care ne dă putere şi înţelepciune ca să realizăm aceste lucruri”
La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a pus la inima credincioşilor cuvânt de învăţătură prin care ne-a îndemnat “Să dăm slavă Lui Dumnezeu, Cel care ne dă putere şi înţelepciune ca să realizăm aceste lucruri. El este Acela care ne dă curajul care ne face să ducem şi mai departe viaţa noastră, ca să ne vină de la El Împărăţia Cerurilor, unde nu este întristare, nici suspin. Toţi care au trăit înaintea noastră, cei care sunt în cimitir, pe care îi cinstim, eroi şi luptători români, de aici şi de pretutindeni, sunt strămoşii noştri, sunt cei care ne-au dat această sfântă biserică, ne-au poruncit ca să ducem şi mai departe credinţa strămoşească, memoria lor, pentru că în felul acesta, ne arătăm demni urmaşi ai lor, cei care le păstrează conştiinţa identităţii lor şi a neamului nostru. Un moment de o asemenea «înălţime» sufletească, se cuvine să-l aflăm aici, deoarece preoţii şi credincioşii din această parohie s-au arătat vrednici de mângâierea Lui Dumnezeu şi de lucrarea Duhului Sfânt” a subliniat episcopul nostru.

“Mântuitorul Hristos a apreciat smerenia şi credinţa cu care era învrednicit acest sutaş”
În continuare, Chiriarhul Eparhiei Olteniei a evidențiat faptul că Evanghelia Duminicii a patra după Rusalii vine în sprijinul acestei înţelegeri înţelepte, deoarece: “Este vorba despre o minune a Mântuitorului Iisus Hristos, care a fost săvârşită cu o slugă a unui sutaş, a unui demnitar, a unui conducător militar. Acesta a venit în Capernaum, la Mântuitorul Iisus Hristos şi a cerut ca să-i vindece sluga lui, cum s-ar zice, ordonanţa lui. Omul acela era bolnav pe moarte şi nu avea nici o posibilitate ca să fie vindecat. Nu ne putem imagina ca sutaşul să nu fi avut mijloacele necesare pentru vindecarea slugii sale, cunoscute la vremea aceea, tratamente medicale sau altceva, însă, cu toată cunoaşterea bolilor şi cu toată iscusinţa doctorilor care îl ajutau pe acest general, n-au putut să-l ajute cu nimic în vindecare servitorului său. De aceea, ca un om credincios ce era, care auzise despre minunile Mântuitorului Iisus Hristos, a luat curaj, deşi nu era iudeu, s-a apropiat de Mântuitorul şi L-a rugat ca s-o vindece pe sluga sa. Prin aceasta, el arăta că, pe de o parte, credinţa, pe de altă parte, smerenia, mai ales dragostea pentru supuşii săi, cei care erau în jurul său. A dat dovadă, prin aceste cuvinte, de o «tovărăşie» militărească, ce rar se mai poate vedea în lumea de azi! De asemenea, a arătat înaintea tuturor o smerenie considerabilă, pe care Mântuitorul Hristos a apreciat-o alături de credinţa cu care era învrednicit acest sutaş. Mântuitorul S-a atrătat cu bunăvoinţă şi cu dragoste faţă de sutaş, spunându-i că va veni să vindece sluga lui”, prin aceasta, Mitropolitul Olteniei căutând să explice faptul că Dumnezeu este mai Înalt decât orice putere omenească, decât orice autoritate ostăşească, mai presus decât toate, căci El porunceşte nu unor oameni care sunt în subordinea Sa, cum face sutaşul, ci, porunceşte bolii, suferinţei, El dă vindecare, deci, Cuvântul Domnului, în gândirea sutaşului, este constructiv şi dătător de viaţă.

“Cuvântul Lui Dumnezeu este viu şi lucrător, este Atotputernic, este dătător de viaţă”
Sutaşul din Evanghelie Îl ridică pe Mântuitorul Iisus Hristos la nivel de Dumnezeu, aşa cum este El! Căci: “Numai Dumnezeu, în gândirea sutaşului şi în cuvintele lui, este Acela care porunceşte celui bolnav, care era pe moarte, ca să fie vindecat! Deci, nu Îl vede pe Mântuitorul Hristos ca pe un profet, ca pe un făcător de minuni, ci, Îl vede ca pe un Dumnezeu care vindecă boala, care tămăduieşte neputinţa, care îl îndreaptă pe cel slab şi neputincios, care ridică din pat pe cel bolnav, care îl întoarce din moarte la viaţă pe cel care este muribund! Deci, Cuvântul Lui Dumnezeu este viu şi lucrător, este Atotputernic, este dătător de viaţă, pentru că aceste cuvinte ale Domnului izvorăsc din Însăşi Dumnezeirea Sa, iar, dacă Dumnezeu, la începutul Creaţiei, a zis şi s-a făcut, şi acum, şi în veacul veacului, vedem că se îndreaptă toată lumea şi se schimbă rânduiala firii! După păcatele noastre şi ale slugii sutaşului, omul şi noi, ajungem să murim! Numai Dumnezeu este Acela care prin Cuvântul Său ne va învia iarăşi, ne va scoate din stricăciune în Slavă, din trupuri pământeşti şi stricăcioase în trupuri duhovniceşti, şi ne va face parte de veşnica Împărăţie şi frumuseţe, unde nu e întristare şi nici suspin! Aşadar, cei care au trecut înaintea noastră din lumea aceasta şi care sunt în cimitir, şi aceia, ca şi noi, vom auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu, când vom învia din morţi. Pentru că aşa cum a vindecat pe cel bolnav din Evanghelia de astăzi, aşa va învia şi trupurile noastre, ca să se învreddnicească de răsplata cerească în Împărăţia Cerurilor”, a spus ÎPS Părinte Irineu!

“Dumnezeu ne va împlini cererile, dacă le adresăm cu smerenie şi cu iubire”
În încheierea minunatului său cuvânt de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit ne-a îndemnat ca în această Duminică Sfântă, când ne întoarcem la casele noastre, întăriţi în credinţă, aşa cum a fost sutaşul, să fim “convinşi că Dumnezeu ne va împlini cererile noastre, dacă le adresăm cu smerenie şi cu iubire pentru viaţa noastră şi pentru cei de lângă noi. În felul acesta, ne vom arăta cu adevărat că suntem vrednici ascultători ai Mântuitorului Iisus Hristos, iar El este Cel Care ne răsplăteşte şi este Dumnezeul nostru! Mulţumim Atotputernicului Dumnezeu pentru toate darurile Sale cele bogate, mulţumim pentru această sfântă zi, şi-L rugăm ca întotdeauna să ne ocrotească şi să ne ajute cu al Său Har şi cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin”!

“Pământul, din munţi şi până-n vale, e plin de mormintele lor”
La ceremonia de sfinţire a monumentului, Mitropolitul Olteniei a considerat că este bine să preţuim darurile pe care Dumnezeu le-a aşezat în noi, în înţelepciunea noastră, în sufletul nostru, în cugetarea noastră, iar mergând mai departe la familia noastră, la societatea noastră, la ţara noastră, avem o memorie colectivă, o aducere aminte a faptelor istorice ale înaintaşilor noştri, de tot ceea ce strămoşii noştri, părinţii noştri au trăi, au agonisit şi le-au realizat, lăsându-le cu «limbă de moarte» să fie păstrate şi duse mai departe din neam în neam! În felul acesta, când pomenim faptele lor şi isprăvile lor, ne arătăm un neam care ştie să aprecieze că are responsabilitate faţă de bunurile pe care le-a primit şi ştie ca să le ducă mai departe: “De aceea, pământul, din munţi şi până-n vale, e plin de mormintele lor. Ei au «adormit», acolo unde Dumnezeu i-a chemat, pe câmpul de luptă, uneori departe de ţară, ca să-i învingă pe duşmani! Dar, au murit şi aici, în apropierea noastră, în aceste locuri ale noastre. Nădejdea lor a fost ca toate să fie spre Slava Lui Dumnezeu. De aceea, au avut ca deviză sfântă: «Nimic fără Dumnezeu»! Şi toate le-au învins cu credinţă, curaj şi cu nădejde la Mântuitorul Iisus Hristos, au ştiut pentru ce luptă, au ştiut ce apără, pentru că purtau responsabilitatea de avea o ţară liberă şi independentă, care să nu aibă mai puţin decât alte ţări. Au pus la îndemâna noastră cunoştinţa lor militară, cunoştinţele lor din toate domeniile, iar acestea formează patrimoniul nostru. Deci, iată că soldatul, ofiţerul, generalul au ajuns pe câmpul de luptă, ca să fie jertfă pentru poporul nostru, iar Dumnezeu s-o primească pentru viaţa noastră. De aceea, în Biserica noastră, care este «Mama» poporului nostru, întotdeauna se pomenesc numele acestor bravi eroi, fii ai poporului nostru! Ori de câte ori ne rugăm pentru ei, se bucură în ceruri şi sunt mulţumiţi că au lăsat în urma lor oameni vrednici să ducă mai departe numele lor. Aşa este în orice familie, că părinţii nasc copii şi îi educă, iar eroii aceştia scrişi pe monument şi-au vărstat sângele pentru patrie, cu gândul la casele lor, la familia lor, cu gândul la noi! Pentru că ei nu sunt morţi, ei sunt vii, şi întotdeauna, sufletele lor, care nu mor niciodată, aşteaptă din partea noastră un semn de recunoştinţă şi de preamărire a lor. În acest semn de recunoştinţă, cei de aici, din Scoarţa, de la mic şi până la mare, au realizat acest monument istoric, pe care au scris numele celor trecuţi în viaţa veşnică şi care sunt pomeniţi întotdeauna în Biserica noastră! Felicităm pe toţi cei care s-au ostenit şi au ridicat acest monument, care se va vedea, de acum şi cât va fi lumea, de oricine care va trece la deal şi la vale, într-o direcţie sau alta din această răscruce, ca o aducere aminte pentru cei care s-au jertfit pentru ţara lor! Să ne dea Dumnezeu putere şi credinţă ca şi noi să iubim patria aceasta, cu toate valorile ei, cu tot ceea ce ne-au lăsat moşii şi strămoşii noştri, de acum şi în vecii vecilor, Amin”!

“Comuna Scoarţa, ca multe localităţi ale ţării, are eroii săi, are jertfele sale”
În alocuţiunile rostite cu prilejul dezvelirii monumentului de la Scoarţa, au mai luat cuvântul Domnul Ciprian Adrian Florescu, Prefectul Judeţului Gorj, care a apreciat că: “Aceasta este recunoştinţa pentru cei care s-au jertfit în marile războaie pentru independenţa ţării! Pentru ceea ce aţi realizat, domnule primar Stamatoiu, domnule colonel Dobre, aţi arătat că şi aici, la Scoarţa, sentimentul de patriotism este şi va rămâne viu! Istoria, de-a lungul timpului, ne-a învăţat că orice jertfă n-a fost în van, atunci când e vorba de propria ţară şi despre propriul popor. Tot istoria, ne învaţă în permanenţă, ce înseamnă recunoştinţa pe care trebuie s-o arătăm eroilor căzuţi. Iar, Comuna Scoarţa, ca şi multe localităţi ale ţării, are eroii săi, are jertfele sale. De aceea, se cuvine ca în astfel de momente, să ne plecăm frunţile şi să trimitem un gând de recunoştinţă pentru aceia care şi-au dat viaţa pentru neatârnare, pentru independenţa ţării, şi privesc de acolo, de sus, la patria pe care au iubit-o şi o iubesc până dincolo de moarte”. La rândul său, Domnul prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj a spus: “Îmi revine onoranta misiune de a vă prezenta salutul Consiliului Judeţean Gorj, iar omul din mine, ca fiecare dintre dumneavoastră, nu poate să nu fie emoţionat la un asemenea moment! Vorbim, nici mai mult, nici mai puţin, despre eroii neamului, despre cei care şi-au jertfit viaţa, despre cei care nu mai sunt, pentru ca patria noastră să fie în hotarele ei naţionale. Sunt momente istorice înscrise în acest monument dezvelit astăzi”, a precizat vorbitorul.

“Vă deschidem larg porţile inimii şi vă aprindem în suflet candelă”
În încheierea festivităţii, Primarul Ion Stamatoiu a clamat cu osârdie: “În clipe de adâncă reculegere, strig din tot sufletul: Morţilor, pentru onor, vouă, bărbaţi ai datoriei, care aţi luptat pentru veşnicirea ţării şi pentru onoarea armatei române, vă deschidem larg porţile inimii şi vă aprindem în suflet candelă pentru recunoştinţa noastră nemărginită! Astăzi, numele vostru stă scris la loc de cinste pe acest «complex» monumental, păstrându-se în inimile celor dragi vouă, copiii de la şcoală şi adulţii, care vor cinsti faptele voastre de bravură. Astăzi, am înălţat către Dumnezeu rugăciuni pentru pomenirea voastră! Să făgăduim că nu vom da nicicând uitării jertfa voastră, virtuţile şi sacrificiile voastre, că vom întemeia o Românie puternică, cinstită de prieteni şi temută de duşmani! Fiecare dintre noi, să jurăm că nu vom da uitării eroii care s-au jerfit pentru ţară”, a încheiat primarul comunei, după care s-au depus coroane de flori la soclul monumentului!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here