Sfinţii Eustatie şi Timotei – Începutul «Triodului»!

970

Troparul zilei: «Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta Mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră»!

Începând de ieri, 21 februarie 2021, din Duminica a 33-a după Rusalii, a Vameşului şi a Fariseului, când i-am sărbătorit pe Sfinţii Eustatie şi Timotei, am intrat în perioada «Triodului», aceasta fiind o perioadă liturgică a Anului bisericesc, iar, dacă ne referim la cartea de cult «Triodul», avem în vedere cântările, citirile şi regulile tipiconale din perioada liturgică, mai ales că denumirea cărţii provine de la numărul cântărilor din canoanele utreniei acestei perioade.
Privitor la Sfântul Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei, să spunem că acesta a fost un apărător înfocat al Ortodoxiei, deoarece a apărat sfintele dogme la Sinodul întâi Ecumenic de la Niceea, din anul 325, unde a respins împreună cu ceilalţi Sfinţi Părinţi, ereziile lui Arie, mărturisindu-L pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Fiu al Lui Dumnezeu Tatăl, Fiul deopotrivă cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, după Fiinţa lor dumnezeiască! Dar, după moartea Sfântului Împărat, Constantin cel Mare, arienii au început să-i prigonească pe creştini, iar, Sf. Eustatie a fost surghiunit, mai întâi în Tracia, apoi în Macedonia, trecând la cele veşnice în anul 345 după Hristos.
La rândul său, Sfântul Cuvios Timotei a fost ucenic al Cuviosului Teoctist, stareţul mănăstirii din muntele Olimpului, lângă pustiul Simboli, în vremea Împăratului Copronium (741-775. Se pare că a trăit mulţi ani în pustietăţi, nevoindu-se în post, înfrânare şi rugăciuni, mai ales că de la Duhul Sfânt a primit darul de a tămădui bolnavii şi de a scoate din oameni duhurile necurate. A trăit până la adânci bătrâneţi şi a trecut la cele veşnice cu Slava Lui Dumnezeu în sufletul său!
Pentru că astăzi, 22 februarie 2021, vorbim despre aflarea moaştelor Sfinţilor Mc. din Constantinopol şi facem pomenirea: Sf. Gheorghe, episcopul Amastridiei, a Sf. Zaharia, patriarhul Ierusalimului, a Sf. Ioan Scolasticul, patriarhul Constantinopolului şi a Sf. Mauriciu, împreună cu 70 de mucenici, să spunem că mâine, 23 februarie, o sărbătorim şi pe Sf. Cuv. Gorgonia, născută în cetatea Nazianz din Cesareea, care le-a urmat cu cinste în evlavie părinţilor săi, în fapte bune, că atât de curată viaţă creştinească ducea, încât a arătat tuturor că nici fecioara singură nu uneşte pe om cu Dumnezeu, şi nici nunta nu-l leagă cu lumea. Prin viaţa curată, l-a adus la credinţă şi pe bărbatul ei, aşa că împreună cu el, deopotrivă robi ai Iui Dumnezeu, a făcut roade ale pântecelui ei, binecuvântat de Dumnezeu! Sfânta Gorgonia era liniştită şi nevăzută bărbaţilor, avea ochii opriţi de la privirile cele fără rânduială, avea râsul cinstit şi paşnic, iar auzul şi l-a păzit curat, încât îl avea încuiat la toate cuvintele deşarte şi deschis la cuvintele dumnezeieşti. Avea limba grăitoare, întru cele plăcute Domnului! În final, să precizăm faptul că miercuri, 24 februarie, este sărbătoarea celei dintâi şi a celei de-a doua aflări a capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului!
Preot Ioan VODISLAV, Parohia Pojogeni, Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here