Sferă de control nouă pentru Garda de Mediu Gorj

239

Comisarii Gărzii de Mediu Gorj îşi vor lărgi aria de control şi de activitate. La mijlocul acestei săptămâni, Guvernul a decis extinderea sferei de control în domeniul comercializării lemnului şi produselor din lemn prin stabilirea unor obligaţii ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă astfel de produse. Astfel, operatorii, persoane fizice sau firme care introduc pentru prima dată lemn şi produse din lemn pe piaţa UE, corespunzătoare codurilor menţionate, trebuie să utilizeze un sistem de analiză şi gestionare a riscurilor recoltării ilegale a lemnului, sistem Due Diligence.

Noul sistem include trei elemente inerente gestionării riscului: accesul la informaţii, evaluarea riscului şi atenuarea riscului identificat. Sistemul Due Diligence are scopul să asigure accesul la informaţii privind sursele şi furnizorii de lemn şi produse din lemn introduse pe piaţa internă pentru prima dată, inclusiv informaţii relevante, cum ar fi respectarea legislaţiei aplicabile, ţara de recoltare, specia şi cantitatea şi, după caz, regiunea subnaţională şi concesiunea de recoltare, codul corespunzător produsului şi beneficiarul. Aceste informaţii sunt introduse de operatorul economic care deţine lemnul sau produsele din lemn într-un Registru de evidenţă, care se păstrează o perioadă de cinci ani și vor fi puse, la cerere, la dispoziţia autorităţilor.
Cei care vor verifica dacă operatorii, fie persoane fizice, fie juridice, vor implementa sistemul Due Diligence, vor fi comisarii Gărzii Naţionale de Mediu care pot aplica sancţiuni pentru: nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a implementa şi de a utiliza un sistem “Due Diligence”, această contravenţie pedepsindu-se cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei; neîndeplinirea obligațţiilor de către o organizaţie de monitorizare, aici cuantumul amenzilor fiind cuprins între 5.000 şi 10.000 de lei; implementarea de către operatorii economici a propriului sistem Due Diligence care nu este conform Regulamentului european, utilizarea necorespunzătoare a propriului sistem sau a unuia instituit de o organizaţie de monitorizare, în acest caz amenzile fiind cuprinse între 1.000 și 6.000 de lei.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here