Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii din Parohia Săuleşti, judeţul Gorj

669

În ziua de 19 mai 2019, în Duminica a 4-a după Sfintele Paşti, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte, printre alţii şi Preacucernicul Părinte Protoiereu, Pr. Iulian Mărgineanu, preacucernicul Părinte consilier mitropolitan, George Daniel Achim şi preacucernicul Părinte iconom, Dumitru Stănică, a oficiată Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramul «Sfântul Mare Muc. Dimitrie – izvorâtorul de mir», din Parohia Săuleşti, filia Purcaru, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj! Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul Psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie», din Craiova.

,,O biserică nouă este o cale de comunicare cu Dumnezeu”!
Biserica ce s-a sfinţit în această zi, a fost construită din cărămidă în anul 1949, pe locul unei vechi biserici de lemn, mistuită de foc în anul 1890, după care a urmat o vreme de restrişte. Pentru resfinţire, biserica a fost înfrumuseţată prin strădania sătenilor, a administraţiei locale şi a celor doi preoţi, Alexandru Eugen Cătălinoiu şi Sergiu Cristian Pupăzan, care au fost hirotesiţi iconomi cu acest prilej. În timpul slujbei Sfintei Liturghii, ipodiaconul Ionuţ Cristian Codoban a fost hirotonit diacon. Preacucernicul Părinte Pr. Dorel Stănică a realizat sculptura în lemn din interiorul bisericii. Au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei, domnul Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului judeţean Gorj, domnul Constantin Drăghici, primarul comunei Săuleşti, împreună cu d-na Maria Enache şi domnul Constantin Turcitu. Asistenţa tehnică a slujbei Arhiereşti a fost asigurată de către domnul Ionuţ Stanciu.
În cuvântul de mulţumire, Primarul Constantin Drăghici a spus: ,,O biserică nouă este o cale de comunicare cu Dumnezeu! Mulţumesc d-lui Preşedinte al consiliului judeţean, Cosmin Popescu, mulţumesc consiliului local care mi-a oferit resursa financiară, mulţumesc celor doi preoţi care au fost în permanenţă cu noi, mulţumesc cetăţenilor care ne-au ajutat în această perioadă de înfrumuseţare a bisericii! Sfinţirea unei biserici este un eveniment important pentru fiecare comunitate, iar dacă ultima sfinţire a bisericii acesteia a avut loc în anul 1949, aceasta îmi aduce aminte de bunicul meu! La sfinţirea unei biserici primim iertarea păcatelor, iar prin rugăciune, primim arvuna vieţii veşnice. Fără credinţă şi fără fapte bune, omul nu se poate apropia de Dumnezeu! O societate liberă şi sănătoasă, nu se poate dezvolta în afara bisericii! Sunt convins că această sfântă biserică ne va ajuta să ne apărăm cultura şi valorile morale şi ne va da acea seninătate pe care credinţa în Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh ne-o poate dovedi! Suntem o comunitate a dragostei faţă de biserică şi faţă de Dumnezeu! Am trăit o zi mare pe care o vom păstra în inimi pentru multă vreme, Amin”! Din rândul credincioşilor prezenţi la sfânta slujbă, am reţinut mărturisirea d-nei prof. Ramona Ceauşu, de la Colegiul Naţional «Tudor Arghezi» din Târgu-Cărbuneşti, care a spus că prezenţa la această resfinţire de biserică îi umple inima de bucurie şi o apropie mai mult de Dumnezeu!

,,Nimic nu se petrece în viaţa noastră, fără prezenţa şi existenţa Bisericii”
În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, ÎPS IRINEU a pornit de la aprecierea că întotdeauna, sfinţirea unei biserici e o mare sărbătoare, nu numai pentru cei care s-au ostenit la realizarea acestei «Case a Lui Dumnezeu», acestui loc de închinăciune şi de rugăciune, dar şi pentru cei care vin din împrejurimi, pentru că este un eveniment care se săvârşeşte la câteva generaţii şi care ne dovedeşte că biserica are o «lungime» şi o «lăţime» a ei, iar «lungimea» este timpul care se scurge de la strămoşi la urmaşii lor, apoi, cei chemaţi de către Bunul Dumnezeu să participe la resfinţire şi la realizarea acestei împliniri sufleteşti. ,,Deci, biserica, aşa cum constatăm, vine din adâncul istoriei, vine de la Mântuitorul Iisus Hristos, în primul rând, de la Sfinţii Apostoli, de la moşii şi strămoşii noştri”, a subliniat Mitropolitul Olteniei, dar, continuă mai departe cu urmaşii noştri, până la sfârşitul veacurilor! Deci, credinţa ne întăreşte în comuniune, în unitate, ne întăreşte în nădejdea că şi noi vom fi purtaţi de către Mântuitorul Iisus Hristos pe calea mântuirii, spre Împărăţia veşnică. Cea care ne conduce în acest «pelerinaj», în această călătorie a noastră este însăşi Biserica, prin preoţii şi episcopii ei, prin cei care sunt chemaţi să aducă la un loc aceste persoane care fac parte din Biserica Lui Iisus Hristos! Biserica ne naşte prin Taina Sfântului Botez, când primim numele de creştini şi suntem botezaţi în numele Preasfintei Treimi. Biserica ne conduce pe calea mântuirii la fiecare Sfântă Liturghie şi ne dă Spovedania, ca un mijloc de spălare a păcatelor, ne dă Sfânta Împărtăşanie, ca hrană a mântuirii, un «medicament» pentru viaţa veşnică! Tot biserica, ne conduce pe ultimul drum, când trecem din lumea aceasta la viaţa veşnică, deci, când ne alăturăm moşilor şi strămoşilor noştri în cimitir, aşteptând învierea morţilor şi viaţa veşnică! Nimic nu se poate petrece în viaţa noastră, fără prezenţa şi existenţa bisericii. Cel care nu este în biserică este în afara ei! Aşa cum cineva care nu este în casă, atunci când vine o furtună, când vine un ger năpraznic, se află în primejdie de moarte, aşa şi noi, dacă nu suntem în biserică, putem fi în primejdia de a fi «răpiţi» de cel rău, de diavol. Cei care urăsc biserica, aceia vor fi «ruşinaţi» de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care spune că El va mărturisi despre noi, înaintea Tatălui Ceresc. Iar, cel care nu se va uni cu cei care vin la biserică, acela va fi răpit de cel rău! Pentru aceasta, biserica noastră, ca Mamă a credincioşilor noştri, nu poate să lipsească din viaţa noastră, iar, dacă avem un Tată în ceruri, aici, pe pământ, o avem ca o mamă pe Maica Domnului, şi biserica laolaltă cu toţi sfinţii şi cu toţi drepţii. Fiecare dintre noi, purtând un nume, ne alăturăm la numele celor sfinţi, iar sfinţii, cărora le purtăm numele se roagă pentru noi şi ne ajută să trecem peste greutăţile vieţii, ca să fim conduşi pe calea pocăinţei şi a mântuirii în Împărăţia cerurilor. Deci, biserica este în viaţa noastră şi întotdeauna se roagă pentru noi! Preotul se roagă în biserică pentru enoriaşii săi, pentru că glasul preotului se aude în ceruri, atunci când pomeneşte pe cineva! Căci, Dumnezeu care a făcut urechea, care a făcut limba şi gura, El aude, El vede şi El ne vorbeşte permanent în Sfânta Biserică!

“Dumnezeu ne aşteaptă ca să venim la El, să-I cerem ajutor”
În continuare, prin prezentarea conţinutului Pericopei Evanghelice a Duminicii a 4-a după Sfintele Paşti, Ierarhul Eparhiei noastre a precizat că boala este întotdeauna urmarea păcatului şi «plata» păcatului este moartea! Uneori, oamenii cu funcţii înalte, nu se pot coborî în smerenie ca să ceară iertare Lui Dumnezeu, dar, smerenia este o virtute valabilă pentru toţi, nu numai pentru cei săraci sau pentru cei bolnavi, este «haina Luminii» Împărăţiei lui Dumnezeu, chiar dacă, numai smerenia nu ne ajută, ci, ea trebuie să fie însoţită şi de credinţă! ,,Dacă nu ai credinţă, nici smerenia nu se poate întări, iar dacă nu ai smerenie, nici credinţa nu este înfocată şi arzătoare, nu este cu putere, a atras atenţia Mitropolitul Olteniei, fiindcă Dumnezeu cunoaşte viaţa noastră şi ne cunoaşte pe fiecare, când ne aşteaptă ca să venim la El ca să-I cerem ajutor! Pentru fiecare dintre noi este clar că avem un suflet bolnav! Şi când venim la Dumnezeu, Îi cerem ajutorul ca să ne vindece de neputinţa şi de slăbiciunea de care am fost cuprinşi. Şi noi, când ne rugăm Mântuitorului Hristos, trebuie să-I spunem: Doamne, sunt bolnav! Sufăr şi îndur multe! Vindecă neputinţa mea! Dumnezeu este «Doctorul» trupurilor şi al sufletelor noastre! Mântuitorul Hristos, nu face o vindecare omenească, ci, o vindecare a sufletului, a firii noastre. Doctorul obişnuit face o ameliorare a suferinţei noastre, el nu ne face întrutotul vindecaţi! Când Mântuitorul Hristos ne vindecă, suntem cu adevărat sănătoşi, pentru că El, în primul rând ne iartă păcatele, pentru că, în zadar îndepărtăm durerea, dacă nu îndepărtăm şi izvorul durerii, adică, patima noastră, păcatul nostru! Izvorul durerii este însuşi «virusul» care a intrat în noi prin mintea noastră, prin sufletul nostru, pentru că greşelile noastre de tot felul sunt cauza durerilor noastre”, a reiterate ÎPS Irineu!

,,Să-L căutăm pe Mântuitorul Hristos, Care întotdeauna ne dă vindecare”
În încheierea cuvântului de învăţătură duhovnicească, eruditul Chiriarh al bisericilor din Oltenia a spus că Dumnezeu este de la începutul Creaţiei Însuşi Creatorul, că Domnul Iisus Hristos poate să vindece doar prin cuvânt şi depăşeşte limitele cuvântării şi ale rostirii cuvântului, pentru că El este mai presus de toate! De aceea, fiecare dintre noi: ,,Trebuie să venim la Dumnezeu, să nu stăm deprte de El! Să nu rămânem în suferinţa noastră, departe de «Casa Lui Dumnezeu», să venim la biserică, unde aflăm toate «medicamentele» pentru tămăduirea suferinţelor noastre! Şi dacă luăm aceste «medicamente» şi ne întoarcem acasă ca oameni sănătoşi, din acest loc, care este şi «spital duhovnicesc», «spital spiritual», să ştim că biserica este un «spital spiritual» unde ne vindecăm şi unde primim vindecare de toată boala şi de toată suferinţa. Aşadar, să-L căutăm pe Mântuitorul Hristos, Care întotdeauna ne dă vindecare, ne dă iertare de păcate, în primul rând, dar, cu o singură condiţie, să nu mai păcătuim! Dacă nu mai păcătuim, atunci vindecarea va fi prilej de creştere în virtute şi de însănătoşire pentru totdeauna! Ne bucurăm de această zi sfântă şi credem că va rămâne multă vreme în sufletele noastre, iar urmaşii noştri vor vorbi despre acest moment al sfinţirii bisericii, cum se bucură şi înaintaşii noştri pe care i-am pomenit la Sfânta Liturghie, pentru că au lăsat urmaşi credincioşi, iubitori de biserică şi iubitori de Dumnezeu! Rugăm pe Atotputernicul să le răsplătească tuturor, să vă dăruiscă pace, bucurie, sănătate şi Binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră toţi, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

P.S. La marea Sărbătoare a «Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena», din ziua de 21 mai 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, va oficia Sfânta Liturghie la Biserica ce poartă Hramul Sfinţilor Împăraţi, întocmai cu Sfinţii Apostoli (lângă Magazinul «Parâng»), din Municipiul Târgu-Jiu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here