Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii din Parohia Maghereşti, comuna Săcelu, judeţul Gorj

378

În Duminica a 18-a după Rusalii (Ap. 2 Corinteni 9, 6-11), din data de 23 septembrie 2018, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protoiereu, Pr. Iulian Mărgineanu, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramul «Sfânta Cuv. Parascheva», din Parohia Maghereşti, comuna Săcelu, judeţul Gorj. Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul Psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie», din Craiova. Să amintim că biserica a fost construită în anul 1625 şi s-a refăcut în anul 1955, când a fost sfinţită de către vrednicul de pomenire, ÎPS Firmilian. Lucrările actuale de restaurare s-au făcut sub îndrumarea Pr. Paroh, Popescu Gheorghe Dragoş, iar pictura în frescă a fost realizată de d-l Toader Peter Theo. Cu acest prilej, diaconul Colac Marius a fost hirotonit Preot la Paraclisul Mitropolitan «Sf. Ilie» din Craiova, iar ipodiaconul Ciulică Emilian Nicolae a fost hirotesit diacon la Parohia Logreşti-Moşteni. La slujba de resfinţire a fost prezent şi d-l Director General, Bebe-Viorel Ionică, vicepreşedinte al PSD Gorj şi fost ministru secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor.

“Credinţa ne apropie de Dumnezeu şi ne apropie unii de alţii”
Dând citire actului de resfinţire a sfântului lăcaş, Preacucernicul Părinte Protoiereu Iulian Mărgineanu a spus: “Ne aflăm într-o zonă de sub munte, iar dacă muntele este alcătuit din piatră puternică, la fel şi credinţa acestor oameni este puternică”! Pr. Paroh, Popescu Gheorghe Dragoş a fost ridicat la rangul de iconom şi a spus la rândul său: “Prin resfinţirea bisericii, am sfinţit şi sufletele noastre, ale credincioşilor, care au contribuit la înfrumuseţarea sfântului lăcaş. Am creat Împăratului nostru Ceresc un lăcaş ca să se sălăşluiască printre noi”. Au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei: D-l Primar, Florin Jurebie, d-l colonel, Constantin Bălăeţ şi domnii: Ciucur Ionel, Sanda Gheorghe şi Dumitraşcu Ioan. Cu acest prilej, Părintele Tomescu Petre Nicolae ne-a mărturisit cu emoţie că niciodată să nu-i uităm de părinţii noştri! Primarul Florin Jurebie, uşor emoţionat, dar, prin cuvinte bine meşteşugite a spus: “Mulţumesc pentru bucuria înmânării acestei gramate şi sunt mândru că am putut să ajut lăcaşul de cult, aşa cum voi face cu toate lăcaşele de cult din localitatea noastră. Mulţumesc pentru aceste clipe minunate, pline de har şi de bunătate, pe care le trăiesc acum! Singurul lucru care ne uneşte astăzi este credinţa! Trăim într-o realitate dificilă, tinerii termină o facultate şi nu găsesc de lucru, bătrânilor nu le ajunge pensia de la o lună la alta, iar adulţii se luptă să-şi întreţină familia. Există o singură soluţie pentru toate problemele oamenilor, iar aceasta este credinţa! Ne vom bucura de Împărăţia Lui Dumnezeu, în cer, numai dacă vom cunoaşte Împărăţia Lui Dumnezeu pe pământ! Credinţa ne apropie de Dumnezeu şi ne apropie unii de alţii! Este important ca această credinţă să ne apropie de noi înşine! Să fim frumoşi la suflet, pentru că numai cei frumoşi la suflet iubesc adevărul, iubesc oamenii, Îl iubesc pe Dumnezeu”!

“Biserica este «Casa» Lui Dumnezeu, este locul unde Dumnezeu îi sfinţeşte pe toţi”
La finalul slujbei euharistice, Mitropolitul Olteniei le-a spus celor prezenţi că este o mare bucurie când se sfinţesc lăcaşele de cult, pentru că Dumnezeu se coboară la fiecare Sfântă Liturghie, sfinţeşte sfintele daruri, ne sfinţeşte şi pe noi, ne ocroteşte şi ne apără de cel viclean. De aceea: “Biserica este «Casa» Lui Dumnezeu, este locul unde Dumnezeu îi sfinţeşte pe toţi, îi primeşte pe toţi, şi pe cei păcătoşi, dar şi pe cei drepţi. În biserică se înmulţesc darurile şi virtuţile, în primul rând credinţa, apoi nădejdea şi dragostea, pentru că o credinţă fără faptă este moartă. Trebuie să avem fapte corespunzătoare credinţei noastre! Biserica, aşa cum o vedem aici, este o moştenire a înaintaşilor noştri, este darul celor care odihnesc aici în cimitir, care ne-au lăsat această modestă şi smerită «Casă» a Lui Dumnezeu, ca prin ea să primim speranţa de mai bine, spre mântuirea sufletului nostru”, a spus la început Mitropolitul Olteniei.

“Cuvântul Lui Dumnezeu este cuvântul vieţii care se adresează sufletelor”
Din Evanghelia Duminicii a 18-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit, dr. Irineu, le-a tâlcuit credincioşilor despre «Pescuirea minunată», când Sfinţii Evanghelişti ne spun că Mântuitorul era întotdeauna «îmbulzit» de cei care veneau după El şi după credinţa lor, unii se vindecau, alţii se curăţau de păcate, iar fariseii se umpleau de mânie, pentru că întotdeauna cârteau şi erau nemulţumiţi. ”Dacă ne gândim la ceea ce Mântuitorul Hristos i-a îndemnat pe oameni, ne dăm seama că lucrurile sunt cu totul deosebite. În primul rând, oamenii aveau nevoie de Cuvântul Lui Dumnezeu, iar, Cel Care le vorbea oamenilor, nu era un Profet sau un apostol, ci, era Însuşi Fiul Lui Dumnezeu”, a precizat Ierarhul Eparhiei Olteniei, după care a continuat: “Cuvântul Lui Dumnezeu este mai mult decât hrana cea de toate zilele, este cuvântul vieţii care se adresează sufletelor, se adresează minţii noastre şi ne ridică dintr-o stare de adormire! Nimic nu poate să fie mai important în viaţa noastră decât Mântuitorul Iisus Hristos. Această emblemă, această «marcă» a Lui Dumnezeu, pe care o purtăm fiecare, ne face să ne îndreptăm spre «Soarele Adevărului», spre Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El face ca viaţa noastră să fie încununată în Împărăţia Tatălui Ceresc. Dumnezeu vorbeşte întotdeauna în glasul nostru, cu cuvintele noastre, deci Se coboară ca să intre în dialog cu noi! El vorbeşte şi noi ascultăm, apoi, Îi vorbim Lui Dumnezeu, spunem suspinele noastre şi El ne ascultă mereu. Vorbirea noastră este legată de Cuvântul Lui Dumnezeu, iar la sfânta biserică, slujbele sunt Cuvântul Lui Dumnezeu” a precizat cu persuasiune Arhieria sa.

“Să apărăm familia, în felul acesta, putem să arătăm că suntem copii ai Lui Dumnezeu”
În încheierea cuvântului său de învăţătură, Mitropolitul Olteniei s-a referit cu evlavie la familie şi a spus că Biserica este familia noastră, aproape de familia în care ne naştem în care creştem acasă! “Familia este în sângele nostru, chiar dacă păcatele unora dispreţuiesc familia! Familia este în toate moleculele noastre. Că ne adresăm părinţilor noştri, tatălui şi mamei, iar apoi copiii noştri ni se adresează nouă, «mamă» şi «tată», pentru că nu putem concepe existenţa noastră fără biserica unde suntem unii cu alţii, unde suntem uniţi, de aceea, familia trebuie mereu avută în atenţia noastră, în practica şi în evlavia noastră, în viaţa noastră! Să apărăm familia, nu pentru că sunt aceste provocări ale unora, dar, să o apărăm şi în interiorul nostru, să o apărăm de divorţ, de ceartă, de scandal, de despărţire, nu numai că trebuie s-o apărăm prin legislaţie, dar, s-o apărăm şi-n interiorul nostru, pentru că în felul acesta, putem să arătăm că suntem copii ai Lui Dumnezeu! Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a dat o zi frumoasă, că «pescuirea» aceasta a făcut ca Bunul Dumnezeu să ne strângă în «năvodul» Său, iar toată slujba să fie spre folosul nostru! Felicităm pe cei care s-au ostenit cu înfrumuseţarea bisericii, şi-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască însutit şi înmiit. Dumnezeu să ne apere şi să ne miluiască, în vecii vecilor, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here