Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii din Parohia Budieni, Com. Scoarţa, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud, Gorj

470

În Duminica a 2-a după Rusalii, 10 iunie 2018, care este dedicată «Sfinţilor Români» ştiuţi şi neştiuţi, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protopop, Ionel Câmpeanu, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramul «Sfinţii Trei Ierahi», din Parohia Budieni, Com. Scoarţa, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud. Răspunsurile la strană au fost date de către grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, condus de către Prof. Victor Şapcă. La Sfânta Liturghie au participat, din partea Ziarului «Gorjeanul», doamna Ana-Maria Stoica, redactor şef şi d-na Minodora Sucea- redactor-şef adj. Dând citire hrisovului de resfinţire, Preacucernicul Părinte Protopop, Ionel Câmpeanu a arătat că sfântul lăcaş s-a zidit între anii 1899-1904, iar din anul 2007 au început lucrările de renovare, prin reparaţii exterioare şi interioare, prin strădania preoţilor Mircea Mogoşanu, Bogdan Feraru şi a părintelui Paroh, Daniel Ianăşi, cel care a fost ridicat, cu acest prilej, la rangul bisericesc de sachelar şi care a ţinut să spună: “Este un lucru mare sfinţirea bisericii, dar, desăvârşirea sfinţirii acesteia se face prin venirea Arhieriei Voastre, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, dr. Irineu, la sfânta noastră biserică!” La rândul său, d-l Primar, Ion Stamatoiu, avea să adauge: “Mă înclin în faţa dumneavoastră, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, a credincioşilor din comuna mea, şi vă spun sincer că acest sfânt lăcaş s-a făcut, nu doar cu bani, dar şi cu suflet, iar în acest moment, când sunt încercat de emoţie, mă bucur că am văzut atâta lume, foarte mulţi copii, cu mamele lor, îmbrăcaţi în costume populare, ca un semn că e mare sărbătoarea noastră, pentru că trebuie să fim cu mult mai buni unii faţă de alţii, mai buni faţă de biserică, pentru că aici este locul în care ne găsim liniştea”! În cadrul ceremoniei, au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei următoarele persoane: Mihai Weber- deputat, Ion Stamatoiu, Primarul Comunei Scoarţa, Tiberiu Guţă, Carmen Turtoi, Marius Dănăricu, Teofil Bătăiosu, Ion Ilincioiu, familia Beuran şi d-na Mădălina Petria.

“În biserică Îl întâlnim pe Dumnezeu şi Îl simţim că este prezent în viaţa noastră”
La finalul slujbei euharistice, Mitropolitul Olteniei a ţinut să sublinieze faptul că atunci când sfinţim o biserică, noi trăim şi momente deosebite de înălţare sufletească şi de linişte duhovnicească, pentru că biserica, după sfinţire, este plină de Duhul Sfânt! Este plină de sfinţenie, pentru că Preabunul Dumnezeu S-a Pogorât în Biserică, a sfinţit-o şi a dat-o credincioşilor ca să fie loc de linişte şi de rugăciune, de împlinire a tuturor! De aceea, Mântuitorul Hristos ne-a spus că va fi cu noi până la sfârşitul veacurilor, şi întradevăr, El este cu noi, prin Biserica Sa, deoarece: “În biserică Îl întâlnim pe Dumnezeu şi Îl simţim că este prezent în viaţa noastră! Cel Care ne deschide sufletul şi ne luminează mintea este Duhul Lui Dumnezeu, Cel Care s-a Pogorât peste Sfinţii Apostoli şi i-a făcut din pescari nişte oameni învăţaţi, ca să vestească Evanghelia Mântuitorului Hristos la toate neamurile. Astfel, am primit de la Sfinţii Apostoli această învăţătură minunată pe care o păstrăm şi astăzi. Aşadar, cel care ne-a fost dăruit ca Apostol al nostru este Sf. Ap Andrei, iar de la el, atâţia sfinţi pe care îi cuprinde calendarul nostru sau alţii care nici nu au fost scrişi, dar, sunt protectorii şi ajutătorii noştri. În Duminica aceasta avem Duminica Sfinţilor Români, iar biserica îi cuprinde pe aceşti «plăcuţi» ai Lui Dumnezeu, care se roagă pentru noi! Ei, nu numai că ne coordonează şi ne conduc pe calea mântuirii, prin exemplul vieţii lor, dar, vor fi alături de noi la sfârşitul vieţii noastre, atunci când ne vom prezenta înaintea Lui Dumnezeu, la înfricoşata judecată! Ei sunt aproape de neamul nostru, pentru că nu se îndepărtează nici de locurile în care au trăit, nici de cei care sunt din neamul lor. Toţi sunt prăznuiţi cu datele lor de sărbătoare, ca să ne bucurăm de grija lor şi de rugăciunile lor. Aşadar, noi am fost chemaţi de către Mântuitorul Hristos, prin Sf. Ap Andrei, pentru că Dumnezeu i-a făcut pe Sfinţii Apostoli ucenici ai Săi, purtători de Duhul Sfânt şi vestitori ai Evangheliei la toate neamurile, când le-a spus: «Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh»”, a spus cu elocinţa cea binecunoscută, Arhieria sa!

“Ziua de mâine este a Lui Dumnezeu, pentru că El este Acela care hotărăşte, dacă noi vom mai trăi pentru ziua de mâine”
Întregul conţinut al Cuvântului de învăţătură se poate rezuma în faptul că toţi suntem cuprinşi în Biserica Mântuitorului Hristos, nimeni nu va rămâne afară! Cei credincişi sunt înăuntru, pentru că aşa cum suntem azi, unul lângă altul, aşa vom fi şi în Împărăţia Lui Dumnezeu, pentru că «Se bucură Tatăl Cel Ceresc, atunci când vede Casa plină de copiii Săi», cum ne spune psalmistul! De aceea, “Dumnezeu Se bucură de osteneala noastră şi de această bucurie a noastră, pentru că spunem la rugăciune: «Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc frumuseţea Casei Tale!», pe care Dumnezeu o răsplăteşte însutit şi înmiit! Înaintaşii aşteaptă ca osteneala să fie şi pentru ei prin înfrumuseţarea bisericii, aşa cum iubirea nu rămâne întotdeauna numai într-un om, pentru că aceea este o iubire egoistă! Când iubim pe cineva, această dăruire a noastră este şi pentru ceilalţi, într-o viaţă plină de bucurie, prin care ni se arată că suntem urmaşi ai Mântuitorului Iisus Hristos. Când venim la Sfânta Liturghie, îi pomenim pe toţi, pentru că îi purtăm în suflet şi în minte, iar Dumnezeu, Care vede în adâncul sufletului nostru, primeşte această rugăciune şi ne răsplăteşte cu darurile Sale cele bogate! De câte ori venim la biserică, suntem întâmpinaţi de îngerul păzitor, de sfinţi, iar în cel mai înalt grad, suntem întâmpinaţi de către Mântuitorul Iisus Hristos, Care ne spune: «Veniţi întotdeauna la mine, voi, cei osteniţi şi împovăraţi, şi veţi afla odihnă»!
Din durerile şi chiar din nedumeririle noastre, venim la biserică să aflăm răspuns cererilor noastre, ca să vedem şi împlinirile rugăciunilor noastre! Dacă le vom lăsa pe toate şi ne vom alipi de El, vom constata că viaţa noastră este îndestulată şi binecuvântată. Numai atunci când vom încerca să protejăm viaţa aceasta, pentru că alături de Mântuitorul suntem la adăpost, avem tot ceea ce ne trebuie, dacă vom păstra inima, sufletul şi cugetul nostru, vrednice «cămări» ale Mântuitorului Iisus Hristos! Să ascultăm glasul Evangheliei, al Domnului Care ne cheamă: «Veniţi la mine!»! Deci, când ne cheamă Însuşi Mântuitorul, să nu zăbovim, să nu amânăm această chemare, pentru că amânarea este cel mai mare păcat pe care poate să-l facă omul! Amâni, pentru ceva care nu este sigur! Cine şi ce poate să amâne pentru ziua de mâine, când nu eşti sigur de ea! Aşa cum se întâmplă uneori că amânăm pocăinţa, amânăm să venim la biserică, zicând că venim altădată, dar, altădată nu e al nostru! Ziua de mâine nu este a noastră! Nu dispunem de ea! Ziua de mâine este a Lui Dumnezeu, pentru că El este Acela care hotărăşte, dacă noi vom mai trăi pentru ziua de mâine! Orice amânare este un mare pericol pentru sufletul nostru! Pentru că amânarea, nu ne ajută ca să ne sfinţim sufletele, nu ne ajută să mergem mai departe pe calea mântuirii! Venind la biserică şi ascultând chemarea Lui Dumnezeu, suntem primiţi cu dragoste de către Mântuitorul Hristos, Care aşteaptă să ne vadă în jurul Mesei Sale, în jurul Sfântului Altar, acolo unde se săvârşeşete sfânta jertfă, unde se pregăteşte Trupul şi sângele Mântuitorului Hristos, pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru viaţa de veci”, a predicat cu aleasă Înţelepciune Mitropolitul Olteniei!

“A-L urma pe Dumnezeu este cel mai important lucru în viaţa noastră”
În încheierea cuvântului de învăţătură, Chiriarhul bisericilor din Oltenia a apreciat că venind la biserică, noi Îl urmăm pe Mântuitorul Hristos, “iar a-L urma pe Dumnezeu este cel mai important lucru în viaţa noastră! A fi lângă El, suntem apăraţi de tot necazul şi izbăviţi de toată ispita! De câte ori, Dumnezeu ne dă gândul cel bun, ca să răspundem întrebărilor vieţii acesteia, pentru că Dumnezeu este în viaţa noastră, aşa cum ne-a spus: «Cel care are Cuvântul meu şi îl păstrează, în acela voi veni şi voi locui cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt»! Biserica de astăzi este mama noastră, a credincioşilor! Este mamă, pentru că ne primeşte pe toţi, este mamă pentru că ne îngrijeşte pe toţi, este mamă că ne ascultă pe toţi, iar aceasta este «Mireasa» Mântuitorului Hristos, aşa cum dumneavoastră aţi înfrumuseţat-o atât de minunat! Să păstraţi momentele acestei sfinţiri, adânc «săpate» în inimile dumneavoastră, pentru multă vreme! Rugăm pe Bunul Dumnezeu să întărească mereu credinţa dumneavoastră, să reverse Harul Său peste sufletele dumneavoastră, să le răsplătească celor care s-au ostenit, pentru nevoinţele lor! Să facă Bunul Dumnezeu ca Harul Său cel bogat să strălucească în inimile noastre, să ne primească în Împărăţia Sa cea veşnică, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here