Sfântă Liturghie Arhierească la Mănăstirea Crasna, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj

468

În cea de-a patra Duminică din Postul Paştelui, 18 marie 2018, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la altarul Mănăstirii Crasna, Protopopiatul Tg. Cărbuneşti, fiind ajutat de un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protopop, Iulian Mărgineanu şi cu Preacuviosul Părinte, Protosinghel, Nifon Aftanache. În timpul slujbei euharistice a fost hirotonit întru preot diaconul Laurenţiu Durleci, pe seama Parohiei Trocheşti din Protoieria Băileşti, Dolj. Cântece la strană au fost susţinute cu evlavie şi cu mult har de către grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova.

“Tinerii şi adolescenţii care folosesc internetul şi alte mijloace care întunecă mintea umană cu priviri nesăţioase şi păcătoase”
La finalul slujbei euharistice, în cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a sintetizat conţinutul Pericopei Evanghelice a Duminicii a patra din Postul Paştilor (a Sf.Cuv.Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; Ev. Marcu 9, 17-32(Vindecarea fiului lunatic) Ev. Matei 4, 25; 5, 1-12(Predica de pe munte – Fericirile), apreciind că: “Boala fiului lunatic este atipică, fiindcă nu are în vedere o suferinţă a trupului, ci, este îndreptată, mai degrabă, împotriva sufletului, numindu-se posesia demonică, o boală apărută pe vremea căderii lui Adam, pentru că omul care s-a lăsat stăpânit de cel rău, prin gânduri, prin simţuri, prin voinţă, a fost stăpânit de cel întunecat, muncit zi şi noapte, vrăjmaşul căutând cu orice preţ să-l omoare…În ultima instanţă, e vorba despre o boală a întregului neam omenesc! Pentru că vrăjmaşul, chiar dacă nu îl asupreşte pe om, apasă asupra minţii, a voinţei şi a simţirii sale, ceea ce face ca patima care te stăpâneşte, aceea te şi robeşte, iar odată cu patima, intră în trup şi în suflet diavolul! În imaginea intitulată «oglinda inimii» este prezentat omul care luptă împotriva patimilor şi alungă duhurile necurate, pentru că omul păcătos e biruit de cel rău şi toate patimile se aşează în sufletul său şi-l stăpânesc. Astfel, căderea în păcat devine o a doua natură a omului! De multe ori, din starea noastră de păcătoşenie transmitem copiilor noştri această stare, pentru că omul moşteneşte, atât lucrurile bune, cât şi lucrurile rele, ca şi înţelepciunea şi iscusinţa pe care le-am moştenit de la Dumnezeu! Să luăm aminte ca din viaţa noastră, să nu se transmită celor de după noi această povară a păcatului. Evanghelia Duminicii acesteia ne arată că acest soi de diavoli nu ies din firea noastră decât prin post şi rugăciune. Iată că tânărul acesta din Evanghelie era aruncat în foc şi apă, care simbolizează mânia şi plăcerea, pentru că la mânie omul săvârşeşte multe lucruri îngrozitoare, înjură şi blesteamă, uită de ceea ce este raţional şi săvârşeşte fapte necugetate. Omul mânios este lipsit de iubire faţă de cei din jurul său! În schimb, apa simbolizează plăcerea, «mocirla» plăcerii, de care noi ne alipim şi ne facem una cu ea! De aceea, de multe ori, nici nu mai discernem ruşinea cu care ne-am «îmbrăcat» prin patimile lumeşti şi nu mai realizăm că omul se acoperă de urâţenia pustiirii! Se poate vedea aceasta mai mult la tinerii şi adolescenţii care folosesc internetul şi alte mijloace care întunecă mintea umană cu priviri nesăţioase şi păcătoase, atât de mult răspândite în lumea de azi! Asemenea lucruri îl «stimulează» pe om, îl aruncă pradă plăcerilor, tulbură minţile cu multe lucruri destrăbălate, încât omul aleargă «ca un nebun» pe calea aceasta a smintelii” a punctat cu elocinţă ierarhul nostru.

“Prin post, noi îmblânzim «fiara» din interiorul nostru, iar prin rugăciune, noi Îl chemăm pe Mântuitorul Hristos ca să curăţească întunecimea sufletului nostru”
În acest sens, Chiriarhul bisericilor de mănăstire şi de parohie de pe cuprinsul Olteniei a apreciat că asemenea tânărului din Evanghelie, îl vedem pe tânărul de astăzi în focul mâniei, în focul judecăţii altora, ca să fie aruncat apoi în apa plăcerilor de tot felul, pentru că rar mai scapă asemenea oameni de iadul cel veşnic. În opinia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit, împotriva acestor ispite ale diavolului: “Mântuitorul Hristos ne-a dat cele două «arme»: postul şi rugăciunea! Prin post, noi îmblânzim «fiara» din interiorul nostru, căci, dacă posteşti, greu te aprinzi de mânie, întrucât sufletul şi trupul sunt sleite de putere, iar prin rugăciune, ajungem să ne îndreptăm, pentru că rugăciunea, ca şi oala sub presiunea focului, alungă tot felul de «gângănii» care roiesc în jurul nostru. Omul preocupat de rugăciune, alungă de la el patimile şi dorinţele, alungă duhul necurat, întrucât prin rugăciune, noi Îl chemăm pe Mântuitorul Hristos ca să curăţească întunecimea sufletului nostru, aşa cum gospodarul îndepărtează buruienile din grădina sa, ca să aducă pământului roadă bogată! Aşa trebuie să fim cu toţi în Postul Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, când trebuie să ne împărtăşim şi să-L întâmpinăm pe Mântuitorul Cel Înviat din morţi! Trebuie, de asemenea, să ne spovedim, pentru că Spovedania este «curăţenia sufletească», înseamnă slăbirea puterii diavolului asupra noastră şi curăţirea «ariei» sufletului nostru, ca să odrăslească virtuţile, faptele bune! Postul este vremea în care noi, ca nişte «plugari» harnici, «arăm» sufletul nostru, ca să putem sădi sămânţa rugăciunii, a Cuvântului Lui Dumnezeu, a credinţei. Împotriva mâniei şi a poftei, Mântuitorul Hristos ne-a dat ca «arme», postul şi rugăciunea, pentru a alunga demonii care întunecă «cetatea» sufletului nostru, pentru a merge cu mult curaj la Sfânta Înviere”, a precizat Mitropolitul Olteniei!

“«Scara» este ca un îndemn pentru a urca spre Dumnezeu”
Cu aceeaşi rigoare a discursului, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit a menţionat că tot în Duminica a patra din Postul Mare sărbătorim şi pe Sfântul Ioan Sinaitul numit şi Ioan «Scărarul», cel care a scris lucrarea «Scara virtuţilor», despre felul cum trebuie să urcăm treaptă cu treaptă, agonisind la fiecare treaptă virtutea, adică, fapta cea bună, iar cu această virtute să-L avem pe Mântuitorul Iisus Hristos strălucind în noi, cu Tatăl şi cu Duhul! “Sf. Ioan Scărarul, printr-o experienţă personală, ne-a lăsat această frumoasă carte pe care toţi ar trebui s-o citim, pentru că avem nevoie de aceste îndrumări, de aceste sfaturi duhovniceşti, iar Sfântul Ioan Scărarul, să ne fie îndrumător, atât pentru cei din mănăstire, cât şi pentru mireni, întrucât «scara» este ca un îndemn pentru a urca spre Dumnezeu. Deci, să «urcăm» şi noi prin duminicile de până la Învierea Domnului, când ne vom împărtăşi cu Trupul şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, Amin”!

“Trapeza aceasta va fi un loc de consfătuire cu Dumnezeu, de împreună lucrare”
În încheierea oficierii Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a sfinţit şi trapeza Mănăstirii Crasna, spunând următoarele cuvinte: “Aici este locul unde părinţii călugări şi cei care vin la mănăstire, să fie binecuvântaţi prin hrana trupească şi prin rugăciunea părinţilor de aici. De altfel, Cuvântul care se citeşte întotdeauna la masă, ne îndeamnă să ne hrănim şi sufleteşte! A rânduit Dumnezeu ca această trapeză, această sală de mese să fie începută de către vrednicul de pomenire, Mitropolitul Nestor, iar în vremea noastră să fie sfinţită şi înfrumuseţată cu icoane sfinte, chipuri de sfinţi care să ne aducă aminte întotdeauna de faptul că şi atunci când mâncăm şi când bem, să ne gândim la Împărăţia Cerurilor, să ne gândim la cei care au fost înaintea noastră şi astăzi sunt mijlocitorii noştri şi rugătorii noştri în ceruri! Aşadar, îl felicităm pe Părintele Stareţ, Părintele Protosinghel Nifon Aftanache, pe toţi părinţii şi fraţii acestei sfinte mănăstiri şi Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să sporească numărul lor, şi evlavia lor, şi râvna lor, pentru că în felul acesta, atunci când Dumnezeu vede că există «flacără» duhovnicească, El îi trimite pe aleşii săi din toate colţurile lumii, pentru ca să înţelegem ceea ce ne spun Părinţii: «Sfătuieşte-te cu Dumnezeu şi mulţi vor veni să se sfătuiască cu tine»! Deci, şi trapeza aceasta va fi un loc de consfătuire cu Dumnezeu, de împreună lucrare cu toţi cei care sunt aici de comuniune şi cumpătare. Să vă dea Dumnezeu sănătate şi să fiţi binecuvântaţi în această lucrare de folos, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here