Sesiune de instruire la UCB Târgu-Jiu

338

În perioada 7 august – 11 august 2014, la nivelul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu se desfăşoară sesiunea de instruire „Training for trainers”. La această sesiune participă 30 persoane care fac parte din grupul ţintă al proiectului „Creşterea calităţii programelor universitare de licenţă şi masterat în energetică”.

Conform contractului de finanţare nr. OI/3463/D/19.05.2014, Universitatea „Constantin  Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în parteneriat cu o firmă din Bucureşti, derulează proiectul POSDRU156/1.2/G/139265 cu titlul „Creşterea calităţii programelor universitare de licenţă şi masterat în energetică”,  proiect cu o perioadă de implementare de 18  luni, începând cu 14 mai 2014. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior”.

Traning for trainers
În cadrul proiectului menţionat, în perioada 7-11 august se desfăşoară sesiunea de instruire „Training for trainers”. La instruire participă 30 persoane care fac parte din grupul ţintă al proiectului, respectiv 12 de persoane din categoria personal implicat în dezvoltarea de programe de studii universitare, 8 persoane din categoria membri ai structurilor/comisiilor de conducere din facultăţi sau universităţi care derulează programe de studiu în domeniul administraţiei publice şi 10 persoane membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate. Sesiunea de instruire ”Training for trainers” contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. 3 Creşterea capacităţii instituţiei de a furniza programe de studii mai bune, adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii prin organizare de sesiuni de instruire “Training for trainers” pentru personalul universitar implicat în dezvoltarea programelor universitare, pentru membrii comisiilor sau structurilor de conducere din universitate şi membrii comisiilor de asigurare a calităţii la nivel universitar.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here