Serviciul “Spaţiul Privat Virtual”, la dispoziția gorjenilor

168

Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului “Spaţiul privat virtual”. Înregistrarea se face  cu ajutorul unui user name şi a unei parole pe care persoana le alege.

Serviciul “Spaţiul privat virtual” constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoana fizică în legătură cu situaţia fiscală proprie a acesteia.

Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul “Spaţiul privat virtual”
Potrivit reprezentanților Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, prin Serviciul „Spațiul privat virtual” se pot transmite: “Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului: a) Automat 1. Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013; 2. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015; 3. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015; 4. Decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii; b) La cererea contribuabilului – 1. “Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de …”; 2. “Nota obligaţiilor de plată”; 3. “Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”; 4. “Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin <<Spaţiul privat virtual>>”; 5.“Certificatul de atestare fiscală”; 6. “Adeverinţă de venit”; B. Documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal: 1.Cerere privind “Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de ….”; 2. Cerere privind “Nota obligaţiilor de plată”; 3. Cerere privind “Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”; 4. Cerere privind “Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin <<Spaţiul privat virtual>>”; 5. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală; 6. Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit; 7. Declaraţie privind veniturile realizate din România (formular 200) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2014; 8. Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (formular 230) aferentă impozitului anual datorat începând cu anul 2014; 9. Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015”.
De asemenea, prin același serviciu se pot transmite și Categoriile de informaţii publice fiscale comunicate prin serviciul “Buletinul informativ fiscal”: 1. Calendarul obligaţiilor fiscale; 2. Noutăţi legislative; 3. Ghiduri fiscale; 4. Campanii derulate; 5. Comunicate de presă.

Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual
Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual se poate face accesând site-ul www.anaf.mfinante.gov.ro, secţiunea „Servicii Online” – Serviciul înregistrare / înrolare persoane fizice în spaţiul privat virtual, parcurgând câţiva paşi simpli. Înregistrarea se face cu ajutorul unui user name şi a unei parole pe care persoana le alege. Dacă persoana deţine deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF, aceasta se poate autentifica în Spaţiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia.
Pentru a se înregistra, persoana fizică are nevoie de: datele de identificare; un număr de telefon mobil valabil; o adresă de e-mail valabilă; un număr de decizie de impunere emisă de ANAF începând cu anul 2013.
În cazul în care persoana fizică nu are la îndemână o astfel de decizie, poate completa formularul on-line optând pentru varianta aprobării la ghişeu.
În această situaţie, persoana fizică va merge la oricare dintre sediile ANAF din apropiere şi va prezenta codul de identificare, comunicat on-line după completare formularului şi actul de identitate la ghişeul dedicat validării înregistrării în SPV.

De reținut!
Dacă persoana a optat pentru varianta validării la ghişeu, codul eliberat de portal în scopul validării este valabil doar 10 zile. Astfel, persoana va trebui să meargă la oricare dintre sediile ANAF în acest interval, în caz contrar, trebuie să completeze din nou formularul de înregistrare.
Avantajele utilizării serviciului „Spaţiul Privat Virtual” sunt: persoana fizică nu se va mai deplasa la ghişeu în vederea obţinerii documentelor ce se comunică prin SPV; eliminarea timpului petrecut la ghişeu în vederea obţinerii acestor documente; serviciile de comunicare electronică sunt disponibile 24 de ore din 24.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here