Servicii sociale de calitate, acordate de DGASPC Gorj, fără a suplimenta numărul de posturi

451

Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj propune spre aprobare Consiliului Judeţean, în şedinţa de la sfârşitul lunii iulie, modificarea şi completarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a DGASPC Gorj. Directorul general al instituţiei, Laurenţiu Diaconescu, spune că modificările şi completările propuse sunt impuse de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Pentru eficientizarea activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj, conducerea instituţiei a propus înfiinţarea a două posturi de director general adjunct, respectiv un director general adjunct asistenţă socială copii şi un director general adjunct asistenţă socială adulţi. “Funcţia actuală de director general adjunct asistenţă socială nu se va mai regăsi în noua Organigramă. Pentru această propunere am ţinut cont de prevederile articolului 12 alineat 2 din Hotărârea de Guvern nr 797/2017 care stipulează că directorul general al DGASPC este ajutat de directori generali adjuncţi. De altfel, până în anul 2014, Direcţia a funcţionat cu doi directori adjuncţi, unul pe protecţia copilului, celălalt pe protecţia adultului”, a confirmat Laurenţiu Diaconescu, directorul general al DGASPC Gorj.

Noi compartimente, la nivelul DGASPC Gorj
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr 797/2017, conducerea DGASPC Gorj a propus înfiinţarea Compartimentului managementului calităţii serviciilor sociale şi a Compartimentului pentru asistenţă persoane vârstnice. “De asemenea, Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, Telefonul Copilului şi evaluare iniţială se reorganizează sub denumirea de „Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, Telefonul Copilului şi semnalarea cazurilor de urgenţă”, cu un număr de 9 posturi (jurist, asistenţi sociali, psihologi), astfel că acest compartiment va dispune de o echipă mobilă permanent (24 de ore din 24), care se va deplasa imediat la cazurile semnalate. Am comasat şi alte structuri din aparatul propriu al DGASPC Gorj, pentru o mai bună funcţionare a activităţii instituţiei”, precizează Laurenţiu Diaconescu, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.Trebuie subliniat faptul că structura organizatorică a DGASPC Gorj se modifică fără a afecta numărul total de 1266 posturi aprobate. “Nu solicităm o suplimentare de posturi, această reorganizare realizând-o cu posturile pe care le avem cuprinse în Organigramă şi statul de funcţii. De asemenea, au intervenit modificări şi în structura subordonatelor DGASPC Gorj. Am solicitat şi am primit avizul favorabil de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, pentru aprobarea Organigramei, iar în următoarele zile vom primi şi avizul de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici”, subliniază Laurenţiu Diaconescu, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here