Servicii private de sănătate, în spitalele de stat

348

Spitalele de stat vor putea oferi servicii private de sănătate, conform noilor prevederi din Contractul cadru de asistență medicală, care a intrat în vigoare de la 1 aprilie. Ministrul Sănătății a confirmat, public, că acest nou contract cadru conține modificări care permit unităţilor sanitare să obţină fonduri suplimentare la contractarea serviciilor cu casele de asigurări.

Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească spitalul de stat, pentru a putea acorda servicii private de sănătate, este să aibă ambulatoriu de specialitate, sau să poată efectua analize și investigații care nu sunt decontate de bugetul asigurărilor de stat. “Tot în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, medicii care au obținut competență/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative, certificați de Ministerul Sănătății, şi care lucrează exclusiv în această activitate, vor putea încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de astfel de îngrijiri în ambulatoriu. Se pot acorda până la patru consultaţii/trimestru/asigurat pentru îngrijiri paliative”, conform  unui comunicat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Prin noul Contract-cadru s-au introdus tarife unitare pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat, iar pentru furnizorii de servicii de îngrijiri medicale şi/sau paliative la domiciliu s-a introdus valoarea de contract.

De asemenea, în noul contract se prevede că asiguraţii pot obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate ca şi medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat. Investigaţiile paraclinice recomandate de medicii aflaţi în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate, de la 1 iulie 2018,  la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relaţii contractuale.
M.S.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here