Seriozitatea şi obiectivitatea unei inspecţii şcolare

1307

Prin arhivele şcolii Gimnaziale nr. 1 Albeni, am dat de un proces- verbal, încheiat în data de 24 ianuarie 1961 de către inspectorii metodişti de la Secţia învăţământ şi Cultură a Raionului Gilort, Regiunea Oltenia, cu ocazia controlului efectuat 1a Şcoala de 7 ani Albeni, unde au asistat pe tovarăşul profezor Zaharia C. Ilie. Inspectorii metodişti au fost: Şandru Constantin, Ghibuş Dumitru, Popescu Ion, Popescu Iulian şi Iorgovan Ion (cinci inspectori). Redau în întregime procesul-verbal din data de 24 ianuarie 1961:
La obiectul chimie, elevii clasei a VII-a, la care predă tov. profesor Zaharia C. Ilie, cunosc ce sunt bazele, de câte feluri sunt ele din punct de vedere al solubilităţii, şi dau exemple de baze solubile şi insolubile. Ca lecţie nouă, tov. profesor Zaharia C. Ilie a predat metodic, dând dovadă de multă siguranţă în predarea cunoştiinţeior, cele trei baze: hidroxidul de sodiu, potasiu şi calciu. Tov. profesor a prezentat elevilor aceste baze în flacoane, ca material didactic. S-au explicat proprietăţile şi întrebuinţarea acestor baze şi s-au arătat foloasele lor în agricultură, în diferite combinaţii:
La anatomie elevii aceleiaşi clase, la care predă tov. profesor Zaharia C. Ilie, au dat răspunsuri foarte bune privind igiena sistemului nervos şi măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea diferitelor boli ale sistemului nervos. De asemeni, la lecţia predată: „Organele de simţ-pielea şi limba” – s-au arătat proprietăţile lor, iar la simţul gustativ s-a insistat asupra diferenţierii gustului: acru, dulce, sărat. Tov. profesor Zaharia C. Ilie, prin desenele executate pe tablă a întipărit elevilor atât părţile componente ale pielii, cât şi ale limbii.
La clasa a VI-a, tov. profesor Zaharia C. Ilie a predat lecţia de Ştiinţe naturale: ,,Broasca de lac”. Folosind suficient material didactic şi schema pe tablă, explicînd detaliat elevilor înmulţirea, respiraţia, modul de hrănire etc., s-a reuşit ca elevii să-şi însuşească materialul predat.
Cel trei elevi examinaţi au fost notaţi cu notele: 9, 8, 8.
Tov. profesor Zaharia C. Ilie are o pregătire profesională foarte bună, predă lecţii de calitate şi face faţă cu cinste sarcinilor ce-i revin, în activitatea didactică.
Pentru care am încheiat prezentul proces verbal”.
Aceste lecţii deosebite susţinute de prof. Zaharia C. Ilie au fost  susţinute în data de 24 ianuarie 1961, când ţara noastră se numea R.P. Română, condusă de Partidul Muncitoresc Român, în frunte cu tov. electrician – Gheorghe Gbeorghiu-Dej (1948 – 19 martie 1965).
Tov. profesor Zaharia C. Ilie,nu mai este de mult printre noi!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Şi azi, după peste 50 de ani de la această inspecţie obiectivă şi profesională, numele profesorului Zaharia C. Ilie este pomenit cu respect şi smerenie în localitatea Albeni, locul unde a profesat şi a fost director în anii comunismului de început. A fost primul cercetător în ceea ce priveşte genetica, a creat un lot experimental al Şcolii de 7 ani Albeni, a ajuns apoi biolog şi chiar în conducerea Grădinii Botanice din Craiova.
Aş dori ca profesor şi-n anul 2014, şi-n anii care vin, să fie inspecţii serioase, profesionale şi obiective în învăţământ.
P.P. Negulescu spunea: „O şcoală valorează atât cât valorează profesorii”.
Prof. istorie-filozofie Voicu T.Teodor, Şc. Gimnazială nr.1 Albeni, jud.Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here