„Serile la Brădiceni”, XXV

753

1. Salonul editorial de carte al celei de-a XXV-a ediții a Atelierului Naţional de Poezie şi Critica Poeziei ”Serile la Brădiceni”
Ca în fiecare an, pe 8 septembrie 2021, la Brădiceni, se desfăşoară un podium poetic „Poetul este un rege şi i se cuvinte un tron” moderat de scriitorii Ion Cepoi şi Ion Popescu-Brădiceni. Poeţii vor recita din noile lor cărţi, iar criticii literari își vor lansa propriile lor proaspete apariţii.
Astfel, în cadrul Salonului editorial de carte al celei de-a XXV-a ediţii a Atelierului Naţional de Poezie şi Critica Poeziei ”Serile la Brădiceni” sunt prezenţi: Ion Cepoi, cu „Şapte” şi „Romanţe pentru prea târziu”; Vasile Vasiescu, cu „Recurs la Brâncuşi”; Teodora Cristina Ciobanu, cu „Fluturi în asfalt”, Marilena-Carmen Rădulescu, cu „Vitrine”; Mircea Liviu Goga, cu „Insula pescăruşilor” şi „Învăţătorul”; Mircea Pospai, cu „Căruţa merge mai departe”, „Casa din altă viaţă”, „Monumentul de la Padeş. Tulnic peste veacuri”; Petru Ilie Birău, cu „Îngerul căzut de la Săpânţa”, Marius Iorga, cu „Ambiguu”, Dan Şalapa, cu „Hai hui. O sută de paşi spre Ţara Haiku”; Silviu Doinaş Popescu, cu „Diurnalis”, Ion Căpruciu, cu „Luna şi doi bani jumate”; Ileana Spineanu Morega, cu „Inscripţii pe o frunză” şi „Aripile sufletului”; Gheorghe Nichifor, cu „Gorjul şi Casa regală a României”, „Domn fără coroană”, „Tudor Vladimirescu în conştiinţa şi memoria Gorjenilor”, „În „lanţurile” muzei Clio. Repere bibliografice proprii”; Adina Andriţoiu, cu „Cula de pe Digul Jiului”; Vasile Ponea, cu „Istorioare afectivo-veridice (I+II)”; Lazăr Popescu, cu „Anotimpuri repezi”; Mircea Tutunaru cu „Copacul Omului”, „Preţul vieţii” şi „Umbra cuvintelor”; Petru Istrate, cu „Inel Sfărâmat”; Aurora Catană, cu „Poezii la tinereţe eternă”; Paul Constantinescu, cu „Athanor”; Mircea M. Pop, cu „Flori de maci”; Camelia Ardelean, cu „Anotimpurile cuvântului”; Cornel Nistea, cu „Vedenia”; Nicolae Dragoş, cu „De la lume pentru lume” şi Spiridon Popescu, cu „Ferice de cel orb”.
Eu însumi particip cu trilogia Venirea în Insulă („Rob la poezie”; „Florile Râului”; „Ultimul Alchimist”) şi cu monografiile „O introducere în poezia lui Mihai Eminescu” şi „O introducere în opera poetică a lui Coman Şova”. Dan Neicuţescu vine cu „Tinereţe abandonată”, iar Carmen Grădinaru cu „Stare de veghe”, Victoria Stolojanu-Munteanu cu „Fericirile lui Tudor Vladimirescu”. Iar Ion Sabin Cerna cu „Lumina din umbră”.

2. Colecția „Serile la Brădiceni” în anul editorial 2021
Atelierul Naţional de Poezie şi Critica poeziei „Serile la Brădiceni” a ajuns, negrăbit deloc de vreun sentiment de zădărnicie, la cea de-a XXV-a ediţie. Uluitor, dar acest lucru s-a întâmplat, toamnă după toamnă, vreme de un sfert de secol.
Eu încerc, în minicompendiul de faţă, o modestă dare de seamă asupra colecţiei „Serile la Brădiceni” – găzduită de editura PIM, la anul în curs 2021. Am început cu o poetă populară, Aurora Catană: „Poezii la tinereţe eternă”, editor fiindu-i profesorul Dan Gr. Pupăză, iar eu şi prefaţator, şi postfaţator.
Am continuat să promovez şi autori din afara Gorjului: pe Ion Anton, din Basarabia (Chişinău), cu „Dezgolirea sufletului de trup”; pe Nicolae Rădoi, cu povestiri umoristico-satirice într-un volum intitulat, inspirat, de mine însumi, autorul acceptând sugestia, „Scrâncioburi”.
I-am invitat să-mi accepte colaborarea grupul de la Motru, alcătuit din Mircea Tutunaru, care scoate în colecţia „Serile la Brădiceni” un roman istoric, „O viaţă între iubire şi trădare”, o carte de poeme în proză ritmată şi rimată, „Umbra cuvintelor”, şi antologia „Umbra cuvintelor”, şi din Ileana Spineanu Morega, care-şi tipăreşte haiku-urile în „Inscripţii pe o frunză” şi textele de notaţie în „Aripile sufletului”.
Lui Gheorghe Cârstoiu i-am îngrijit şi prefaţat o carte de naraţiuni sub titlul „Rămăşagul şi alte povestiri”. Eu însumi mi-am publicat în această colecţie cele trei volete din trilogia „Venirea în insulă”, cuprinzând în ordinea ieşirii de la tipar „Rob la poezie”, „Florile Râului”, „Ultimul alchimist” numărând aproape 500 pagini de lirică reflexivă şi transmodernistă, elegiacă şi utopică (distopică).
De pe „Uliţa cu Scriitori”, Ion Căpruciu şi-a înmulţit opera cu încă o culegere: „Luna şi doi bani jumate”, iar Silviu-Doinaş Popescu a ieşit în lume cu o bijuterie editorială, superioară stilistic şi grafic, „Diurnalis”.
Toţi aceşti autori se întâlnesc la Biserica-monument din Brădiceni, miercuri, 8 septembrie 2021, ora 10, unde sunt invitaţi şi alţi intelectuali, scriitori, admiratori ai fenomenului cultural-literar-artistic gorjean. Organizatorii sunt Centrul Judeţean pentru Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj (prin domnii Ion Cepoi şi Dan Popescu), Primăria şi consiliul Local Peştişani, Biserica Brădiceni, Uniunea Scriitorilor din România şi Grupul de Scriitori din Cenaclul „Serile la Brădiceni”, care asigură şi anul acest apariţia revistelor Antemeridian&Postmeridian (an 7, nr. 18/2021), Miracol de Brădiceni (nr. 26/20219, Caietele Columna (nr. 3/2021), Literatura şi Arta Cuvântului Serile la Brădiceni (Colecţia 2021, Volumul II, 273 pagini) şi „Ceaşca de cafea”(nr.215/2021).
Ion Popescu-Brădiceni scriitor, doctor în filologie al Universității din Craiova

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here