Semnal editorial – „Misiune îndeplinită. Adevăruri istorice ce trebuie ştiute”

302

(PEŞTIŞANI – Vatră de eroi şi de viteji”, o nouă carte importantă scrisă de G-ral(r) nonagenar Constantin Ispas!)
Mă bucur din inimă pentru adânca faptă de credinţă faţă de Eroii patriei a Generalului în rezervă Constantin Ispas, gorjean de-al nostru din Turcineşti. Graţie bunăvoinţei domniei sale şi prin osârdia D-lui Octavian Moraru, consătean şi secretar al ANVR Gorj, am primit abia ieşita de sub teascurile unei tipografii nenumite în cele 700 de pagini, format mare şi bogat ilustrată, cartea de inimă şi cercetare istorico-militară MISIUNE ÎNDEPLINITĂ, Târgu Jiu 2016, scoasă de Editura Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.
Mă rog, în dorinţa de a fi o istorie adevărată, nonagenarul General(r) Constantin Ispas a făcut o muncă de Sisif, consultând o bibliografie extrem de vastă şi completă, bazându-se pe documente şi tratate de specialitate. La loc de frunte sunt cercetările în Arhivele Ministerului de Război – Direcţia Personal-Secţia statistică, Arhivele M.Ap.N. – Piteşti şi Arhivele Militare Istorice Române Piteşti.
Volumul al cărui semnal editorial l-am primit şi încă nu l-am citit în totalitate, mai este subintitulat „Adevăruri istorice”, pentru ca pe pagina a III-a să ni se dezvăluie substanţa acestor adevăruri: „PEŞTIŞANI VATRĂ DE SROI ŞI DE VITEJI. Pentru probitatea şi acurateţea cărţii sale, distinsul General încă activ pe tărâmul scrisului, şi-a luat ca sprijin de nădejde încă un general de brigadă(r) Ion Dănilă, secretar general al ANVR Bucureşti, coordonatori pe Prof.univ.dr. Moise Bojincă şi Prof. univ.dr. Nicolae Brânzan, acesta din urmă fiind poate cel dintâi, din moment ce este şi Consilier ştiinţific, ambii profesori la Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu.
„Această carte documentară, unică în felul ei, îşi datorează apariţia generozităţii şi amabilităţii unicului sponsor, Omul de înaltă şi profundă cultură – şi EL fiu al comunei Peştişani, domnul Col.(r) prof.univ.dr. CONSTANTIN MIRCIOIU, un suflet ales între aleşi, un om cum foarte rar se mai pot întâlni în realităţile zilelor noastre.” Am citat din cuvântul de mulţumire tipărit pe pagina 8, făcând precizarea că amicul Constantin Mircioiu nu-i medic, aşa cum apare în text, ci doctor în farmacologie dar şi doctor în matematică, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, membru al American Societz of Pharmaceutical Socientist(1998), membru al Comitetului de Conducere al Societăţii Europene de Hemoreologie Clinică(1994), Preşedinte al Societăţii de ştiinţe Farmaceutice din România(2012). Cum este şi firesc, pe pag. 9, Generalul de divizie(r) Prof. univ. – veteran de război Constantin Ispas îi face un fin „Portret evocator”.
Fie-ne permis ca, deocamdată, să încheiem cu două scurte citate din autor. Pe ultima pagină, lângă fotografia în uniformă de gală a Generalului de divizie(r) Constantin Ispas sunt cuvintele: „Am redat aceste însemnări din domenii diverse, de mare importanţă pentru poporul român, în speranţa că ele vor fi de ajutor, peste ani, calendarului de învăţătură pentru neam şi ţară, căci avem ferma convingere că Neamul Românesc va avea, ca şi până acum, un rol de seamă în istorie.” Pe coperta IV, cu semnătura autografă a autorului memorabilei cărţi pentru eternitate, sub titlul „Morţilor pentru onor!”, ultimele două paragrafe cuprind un adevărat crez al generalului de brigadă(r) Constantin Ispas: Pe jertfa voastră, pe virtuţile şi sacrificiile voastre se va întemeia o ţară nouă şi puternică, cinstită de prieteni şi temută de duşmani, o ţară în care fiecare român să se simtă mândru şi fericit că este Român, Vouă, celor 193 de bărbaţi ai Datoriei, care v-aţi încadrat în unităţile din Ceruri luând drumul veşniciei, vă mărturisim că nicicând nu v-am uitat; pentru generaţiile de azi şi de mâine, voi aţi devenit pildă de dăruire, de devotament şi de jertfă pentru neam şi ţară.” Închinăciunea noastră se cuvine a fi adresată Bravului Istoric militar General de divizie(r) Prof.univ. Constantin Ispas este prea mică în comparaţie cu imensa domniei sale faptă în memoria celor 193 de bărbaţi din Peştişani ce au luptat eroic în cele trei războaie mondiale. Singurul istoric militar din Europa care-a fost şi combatant în cel de-al Doilea Război Mondial în viaţă şi încă în plină activitate.
Să ne trăiţi întru mulţi ani, iar pe 23 august – când veţi împlini 91 de ani să vă sărbătorim creştineşte şi cu Mari Onoruri!
ION PREDOŞANU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here