Seminar de instruire a secretarilor CJE

434

Secretarii Consiliilor Judeţene ale Elevilor (CJE) din ţară vor participa săptămâna aceasta la un seminar naţional de instruire în staţiunea Băile Herculane din judeţul Caraş-Severin. Pe parcursul acestui seminar, participanţii vor lua parte la diverse sesiuni de formare, oordonate de reprezentanţi ai structurii suport a Consiliului Naţional al Elevilor, profesori formatori şi de un secretar expert, ce are contact direct cu documentele ce privesc elevii.

În perioada 20-23 februarie 2014, va avea loc a doua activitate din cadrul proiectului „CiNE contează pe Tine”, implementat de Asociaţia Elevilor Mehedinţeni şi co-finanţat prin Programul Tineret în Acţiune, acţiunea 5.1 – Întâlniri ale tinerilor cu responsabili ai politicilor de tineret, în staţiunea Băile Herculane din judeţul Caraş-Severin. Pe parcursul seminarului naţional de instruire a secretarilor, participanţii vor lua parte la diverse sesiuni de formare, coordonate de reprezentanţi ai structurii suport a Consiliului Naţional al Elevilor, profesori formatori şi de un secretar expert, ce are contact direct cu documentele ce privesc elevii. Temele abordate în cadrul atelierelor vor fi: deprinderea abilităţilor de identificare a principalelor categorii de elevi cu dificultăţi de adaptare generate de natura socială şi/sau etnică, printr-un studiu realizat la nivelul fiecărui judeţ din ţară, centralizarea datelor şi realizarea unei mese rotunde/cafenea publică cu elevii din mediul rural, cu cei care provin din familii dezorganizate sau cu cei cu deviaţii comportamentale, cu cei cu venituri mici pe membru de familie, cu acei consumatori de alcool/droguri/substanţe de natură halucinogenă, ce  periclitează integritatea fizică şi psihică. Secretarii ce participă la acest Seminar vor disemina informaţiile primite, în decursul a 60 de zile, alături de membrii Consiliilor Judeţene ale Elevilor din care provin, iar împreună vor identifica tipologiile de elevi de la nivelul fiecărei şcoli, apoi le vor clasifica şi vor realiza un centralizator cu date relevante la nivel judeţean. Această parte a activităţii se va realiza prin vizite periodice ale echipelor de lucru, stabilite la nivelul fiecărui judeţ, în şcolile din zonă, iar în urma meselor rotunde se vor selecta din fiecare şcoală un număr de 10-15 elevi, ce vor face parte din grupul ţintă al proiectului. Următoarea etapă a proiectului „CiNE contează pe Tine” va avea loc în perioada 24-27 aprilie 2014, însă, de această dată, se va desfăşura sub forma Seminarului Naţional al Preşedinţilor, la care vor participa membrii cu drept de vot ai Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor, respectiv Preşedinţii aleşi în anul şcolar 2013-2014 în cadrul Consiliilor Judeţene ale Elevilor.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here