Selecție! CE Oltenia caută trei administratori

1547

Complexul Energetic Oltenia selectează membri în Consiliul de Administrație al SC MEDSERV MIN SA, unitatea de prestări servicii medicale pentru minerit. Este vorba despre trei posturi plătite cu zeci de mii de lei anual.

Procedura de selecție se realizează în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele de candidatură trebuie depuse până la data de 3 septembrie, ora 16.00.

Condiții!
Candidații trebuie să aibă experiență de cel puțin trei ani în activitatea de administrare sau management a unor întreprinderi publice sau societăți comerciale, începând cu funcția de șef birou sau asimilată acesteia din profesiile liberale.
Mai mult, aspiranții la aceste posturi trebuie să aibă cazierul curat, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție.
Cele trei posturi necesită studii superioare și o experiență în domeniu de cel puțin cinci ani. Pentru unul dintre posturi se cer studii economice, iar pentru celelalte două, studii juridice și medicale.
Lista lungă, lista scurtă și propunerile de nominalizare au caracter confidențial și nu vor fi publicate. Președintele comisiei de selecție este Grigore Popescu, membru în Directoratul Complexului Energetic Oltenia. În prezent, din Consiliul de Administrație al MEDSERV MIN SA fac parte Adrian Nălbitoru (președinte), șeful serviciului de audit public intern din cadrul CE Oltenia, Vasile Aurel Iancu (membru), director în cadrul Ministerului Energiei și medicul Florin Mergea (membru).
Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru o perioadă de patru ani.
I.IRINOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here