Şeful AVAS va fi salarizat conform grilei bugetarilor

263
avas-sediu-2Funcţia de preşedinte al AVAS va fi asimilată celei de secretar de stat, iar funcţia de vicepreşedinte al AVAS va fi corespunzătoare celei de subsecretar de stat, angajaţii instituţiei urmând să fie salarizaţi conform grilei aplicabile bugetarilor, nu strict pe baza contractului colectiv de muncă.

„Salarizarea personalului AVAS se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile și autorităţile publice finanţate integral de la bugetul de stat. Funcţia de preşedinte al AVAS este asimilată funcţiei de secretar de stat, iar funcţia de vicepreşedinte al AVAS este asimilată funcţiei de subsecretar de stat”, se arată într-o hotărâre aprobată de Guvern.
Legislaţia în vigoare stabileşte că salariaţii AVAS sunt salarizaţi în conformitate cu contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul instituţiei. În prezent, indemnizaţia unui secretar de stat este 4.800 lei, iar legea de salarizare unitară în sectorul bugetar, care va intra în vigoare anul viitor, stabileşte un coeficient de salarizare de 9,80 salarii minime pentru secretarul de stat şi de 9,60 salarii minime pentru subsecretarul de stat. Pentru 2010, salariul minim în sectorul bugetar este indicat la 705 lei.
Un raport întocmit de Guvern şi prezentat de MEDIAFAX la sfârşitul anului trecut releva că preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) are, conform nomenclatorului de funcţii, un salariu de bază de 8.825 lei, aproape dublat prin cumularea a numai două sporuri, respectiv sporul de confidenţialitate (de 30% calculat la salariu) şi cel pentru risc profesional (de 50%). La acestea se adaugă, conform grilei de salarizare, sporul pentru vechime în muncă (între 5 şi 25% calculat la salariul de bază) şi sporul de stabilitate (între 5-20%). Conform documentului, salariile de bază la nivelul AVAS scad uşor în raport cu funcţia deţinută, la 8.378 lei pentru vicepreşedinte, la 6.051 lei pentru director general şi la 4.049 lei pentru consilier, completate cu sporuri. Hotărârea aprobată de Guvern stabileşte însă că, în termen de 30 zile, conducerea AVAS şi reprezentanții salariaților vor renegocia contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul instituției, în conformitate cu noile prevederi legale aplicabile.
Preşedintele AVAS nu va mai fi ordonator principal de credite, iar cheltuielile de personal şi cele aferente funcționării AVAS vor fi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Veniturile rezultate din activitatea de privatizare şi valorificare a activelor statului vor urma regimul stabilit potrivit legislaţiei specifice în domeniu, cu excepția veniturilor cuvenite bugetului de stat, care se virează integral la acesta.
Structura organizatorică a instituţiei nu va mai fi aprobată de către Consiliul de Supraveghere al AVAS, ci prin hotărâre de guvern, iar numărul maxim de posturi în structura organizatorică a AVAS va fi de 422 locuri, exclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, cu 88 posturi mai puţin decât în prezent. Conform hotărârii de guvern, încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor, ca urmare a reorganizării, va fi operată cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care aceştia fac parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea AVAS şi reprezentanţii salariaților.
Pagină realizată de Daniela SCAFEŞ, după Mediafax.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here