Se refac listele beneficiarilor de alimente UE

132

Programul european pentru furnizarea de produse alimentare din stocuri de intervenţie către persoanele cele mai defavorizate bate pasul pe loc. Doar o parte din cele 11 produse ce urmează a fi distribuite beneficiarilor au ajuns în judeţul nostru. În plus, la sfârşitul lunii septembrie s-a modificat legislaţia, astfel că listele cu persoanele beneficiare trebuie refăcute.

În acest an, distribuirea alimentelor europene se face cu întârziere. Până la această oră, în judeţul nostru au ajuns doar trei tipuri de produse, din cele 11 cuprinse în program. Acestea au fost deja trimise în localităţile cele mai îndepărtate din Gorj, dar şi în oraşe, unde sunt depozitate până la venirea tuturor produselor, când se va începe şi distribuirea lor. „Până acum am primit: făină, orez, zahăr, fasole boabe şi bulion. Aşteptăm şi restul produselor, în acest an fiind incluse în program 11 tipuri de produse. Ce am primit am trimis în judeţ, la primăriile oraşelor şi comunelor mai îndepărtate. Până în prezent alimentele primite au ajuns în localităţile: Târgu-Jiu, Rovinari, Motru, Tismana, Albeni, Prigoria, Roşia de Amaradia, Samarineşti, Văgiuleşti, Ţânţăreni, Plopşoru, Bâlteni, Turceni şi Ioneşti”, e explicat Marcel Burciu, directorul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj.

Mai mulţi beneficiari, cantităţi mai mici de produse
Pe lângă faptul că nu s-au primit încă toate alimentele pentru a putea fi demarată distribuirea lor, mai nou trebuie refăcute şi listele beneficiarilor, întrucât s-a modificat legislaţia. „S-a modificat H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, noua versiune fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 678, din 28 septembrie 2012. astfel, pe lângă şomerii indemnizaţi, care erau aproximativ 3.500 în Gorj, au introdus şi pe cei neindemnizaţi, care sunt aproximativ 7.000 în judeţul nostru. Au inclus şi alte categorii, astfel că listele trebuie modificate, numărul beneficiarilor crescând, iar cel al cantităţilor primite de fiecare beneficiar scăzând. Norocul a fost că nu am început distribuirea pentru că nu au venit încă toate produsele. Până luni trebuie să raportăm listele refăcute”, a menţionat Marcel Burciu, directorul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj.
Reprezentantul CJ Gorj le transmite cetăţenilor să aibă răbdare şi să nu se impacienteze pentru că vor primi alimentele europene, chiar dacă ele vin cu întârziere, spre deosebire de anul trecut.

Categorii de persoane care beneficiază de alimente UE
Categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul programului sunt: a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate; e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună.
Trebuie precizat că o persoană beneficiază de ajutor – produse alimentare – o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here