Se reabilitează drumul judeţean, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu

384

Consilierii judeţeni au aprobat, săptămâna trecută, o hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”. Acesta se află pe lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Gorj în perioada 2017- 2020.

În Programul de achiziţii publice al Judeţului Gorj aprobat pentru anul 2017, a fost inclus şi obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” – servicii de proiectare.
Prin adresa nr. 89737/19.07.2017 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 9259/25.07.2017, se comunică faptul că, obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” a fost aprobat, la finanțare, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3470/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Gorj în perioada 2017- 2020.
Potrivit art. 8, alin. 3 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, ,,categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.”

Investiţie în valoare de 36.155.153 de lei
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, care vizează ca elemente tehnicoeconomice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele categorii de lucrări, a fost supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul UA.T. – Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 11/2017. Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, se regăsesc în devizul general estimativ, parte componentă a documentației tehnico-economice. Valoarea totală a investiţiei este de 36.155.153 de lei (inclusiv T.V.A.), din care Construcții + Montaj reprezintă 33.398.028 lei (inclusiv T.V.A.), iar durata de execuție este de 24 luni. Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, sunt în valoare maximă de 954.240 de lei (inclusiv T.V.A.). În acest sens, înainte de demararea procedurilor de achiziție publică pentru execuția lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”, se impune, în contextul reglementărilor legale referitoare la achizițiile publice, asigurarea, prin bugetul propriu al Județului Gorj, inclusiv a fondurilor necesare efectuării cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul național de dezvoltare locală, concomitent cu justificarea formei de asigurare a fondurilor de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor eligibile în cadrul Programului.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here