Se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, la DPPS Târgu-Jiu

1045

Şi în acest an, autorităţile din municipiul Târgu-Jiu se gândesc la persoanele şi familiile cu venituri mici din oraş, punându-le la dispoziţie ocazia de a depune cereri în vederea acordării de tichete sociale în preajma Sărbătorilor de iarnă.

Până pe 27 noiembrie, cetăţenii din municipiul Târgu-Jiu, cu posibilităţi materiale reduse, pot depune la sediul Direcţiei Publice de Protecţie Socială (DPPS) cereri în vederea acordării de tichete sociale în săptămâna premergătoare Crăciunului. Valoarea unui tichet este de 40 de lei.„Pot beneficia de tichete sociale persoanele singure sau familiile al căror venit net pe membru de familie, în luna anterioară depunerii cererii, nu depășește 400 de lei. Actele necesare pentru a solicita și beneficia de tichete sociale, precum și situațiile în care solicitanții nu pot beneficia de aceste tichete se regăsesc pe pagina doi a formularului de cerere. Tichetele sociale se distribuie în perioada: 16-18 decembrie 2019, la sediul Direcției Publice de Protecție Socială. Valoarea unui tichet este de 40 lei și se acordă câte un tichet pentru fiecare membru al familiei”, a anunţat conducerea DPPS Târgu-Jiu. Documentele necesare pentru acordarea tichetelor sociale sunt: acte de identitate (original şi copie); adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice pentru toţi membrii majori din familie; adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj în cazul persoanelor apte de muncă şi care nu realizează venituri, cu excepţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon de pensie, cupon indemnizaţie de şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon indemnizaţie de handicap sau alte documente doveditoare ale veniturilor); certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de către Direcţia Publică de Venituri Târgu-Jiu; acte doveditoare care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanelor minore, dacă este cazul; cartea de identitate/certificat de înmatriculare autoturism (copie). Nu pot beneficia de tichete sociale familiile sau persoanele singure care au în proprietate: o altă locuinţă în afara celei de domiciliu; terenuri în intravilan cu o suprafaţă totală mai mare de 1.000 mp; autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani; familiile sau persoanele singure care beneficiază de alte beneficii sociale în natură. Tot în preajma Sărbătorilor de iarnă, DPPS Târgu-Jiu va acorda şi mese festive, cu bucate specifice, beneficiarilor care iau masa la Cantina de Ajutor Social Târgu-Jiu, precum şi celor cazaţi la Centrul Social de Urgenţă – Casa Iris.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here