Se depun la APIA Gorj! 31 martie, termen pentru solicitarea sprijinului în cadrul schemei de primă împădurire

324

Conducerea Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) a anunţat faptul că până în data de 31 martie 2017, ora 16.00, cei interesaţi pot accesa Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 “Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 “Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Alocarea bugetară, stabilită pentru sesiunea noiembrie 2016 – martie 2017 este de 50.000.000 euro. Sprijinul financiar, acordat fermierilor ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime. Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (denumită Prima 1). Se acordă, de asemenea, o primă anuală, (denumită Prima 2), care acoperă lucrările de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv şi pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafaţa împădurită. Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respective Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7.000.000 euro.
Beneficiari ai măsurii pot fi deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol şi forme asociative ce deţin teren agricol şi neagricol. În categoria deţinătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1. Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.
Această schemă de finanţare este implementată prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org – secţiunea Măsuri de sprijin şi IACS – Măsuri delegate din PNDR. Depunerea cererii de finanţare se realizează pe suport de hârtie la Centrul Judeţean al APIA din municipiul Târgu-Jiu. Această cerere va fi însoţită de proiectul tehnic de împădurire.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here