Se completează dosarele pentru Definitivat

347

Săptămână aceasta se desfășoară o nouă etapă din calendarul examenului național de definitivare în învățământ. Este vorba de completarea dosarelor candidaților cu documente legate de rezultatele inspecțiilor la clasă și a evaluării portofoliilor profesionale ale acestora, dar și vechimea la catedră și calificativele obținute în anul școlar precedent.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a anunțat că, în perioada 3 – 6 aprilie, se completează dosarele candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ, în anul școlar 2016 – 2017, cu următoarele documente: procesele-verbale pentru inspecţiile de specialitate, în copie, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile, împreună cu fişele de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei, anexate, adeverinţa privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului profesional, adeverință din care să rezulte că vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului, adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul școlar precedent anului în care se susține proba scrisă. Validarea fișelor se va face vineri, 7 aprilie 2017, începand cu ora 9.00, la sediul IȘJ Gorj.

Proba scrisă, pe 20 aprilie
Candidații au mai puțin de trei săptămâni la dispoziție pentru a se pregăti pentru proba scrisă din cadrul examenului de definitivare în învățământ. Anul acesta, ei vor avea de soluționat doar două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%), iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul Bine sau Foarte bine, candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă. Primele rezultate ale Definitivatului vor fi afișate în cursul zilei de 25 aprilie 2017. Contestațiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017, iar rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.
Cadrele didactice, care promovează examenul, dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Cadrele didactice, care nu obţin definitivarea în învăţământ, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here