Se caută şofer pentru microbuzul elevilor din Logreşti

315

Primăria comunei Logreşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de şofer, categoria “D”, pentru microbuzul şcolar, 16+1 locuri (transport preşcolari şi elevi). Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat sau şcoală generală; posedă permis de conducere categoria D; posedă atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR; posedă cunoştinţe temeinice de legislaţie rutieră; adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinei medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto; aviz psihologic; copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă; abilităţi de relaţionare-comunicare; abilităţi pentru munca în echipă; disponibilitate la un program flexibil; adeverinţă care să ateste vechimea în muncă de minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 8 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Logreşti şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here