Se caută şofer la Primăria Bustuchin

411

Primăria comunei Bustuchin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă de şofer, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, transport, administrarea domeniului public şi privat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de şofer sunt: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire şcoală profesională de specialitate; permis de conducere categoria „B” şi „D”; vechime în muncă de minimum trei ani; atestat profesional pentru conducători auto care efectuează transport de persoane, în termen de valabilitate; aviz medical pentru şofer transport persoane; aviz psihologic de la cabinet autorizat Ministerul Transporturilor. Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe 9 septembrie, la ora 11.00, urmând ca pe 11 septembrie, de la 14.00, să fie susţinute interviurile. Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here