Se caută şef birou pentru Direcţia de Patrimoniu

471

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul resurse umane, administrativ din cadrul Direcţiei Publice de Patrimoniu Târgu-Jiu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim doi ani; să deţină un certificat ECDL; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Concursul se va susţine la Bucureşti, la sediul ANFP, proba scrisă fiind programată pentru data de 11 iulie, de la ora 10.00, urmând ca data şi ora interviurilor să fie comunicate ulterior candidaţilor. Dosarele de concurs se primesc până la finele acestei luni şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here