Se caută profesori lectori pentru Centrul Județean de Excelență Gorj

846

Centrul Județean de Excelență Gorj a dat startul selecției cadrelor didactice care vor face parte din corpul profesoral al unității. Profesorii interesați se pot înscrie la selecție până pe 8 octombrie, urmând ca lista candidaților selectați să fie afișată în data de 16 octombrie.

Conform procedurii de selecție a profesorilor lectori publicată pe site-ul Centrului Județean de Excelență Gorj, selecția personalului didactic de predare se va face pe baza unui portofoliu şi a unui interviu. Portofoliul trebuie să conțină următoarele documente: OPIS, în care se înregistrează fiecare document din dosar și pagina la care acesta se regăsește; cerere de înscriere, conform modelului afișat pe site; scrisoare de intenție; acte de studiu – diplome și foi matricole – (copii certificate conform cu originalul); act doveditor pentru obținerea ultimului grad didactic (copie certificată conform cu originalul); carte de identitate (copie certificată conform cu originalul); curriculum vitae (CV) format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, care să conțină datele de contact valabile și utilizate (adresă poștală, e-mail, telefon); la secțiunea ,,Alte competențe și aptitudini” se vor evidenția rezultatele profesionale specifice în domeniul educării copiilor dotați, cu performanțe deosebite (rezultate la olimpiade și concursuri, participarea la conferințe, simpozioane, publicații în reviste de specialitate recunoscute, cursuri de specialitate absolvite, cursuri în domeniul excelenței și pregătirea copiilor dotați și supradotați, etc.); acte doveditoare privind îndeplinirea acestor condiții specifice: copii certificate conform cu originalul ale actelor/documentelor doveditoare anexate; plan de activitate detaliat (2-4 ore pe săptămână) pentru perioada de pregătire (octombrie 2021 – mai 2022) pentru grupa de excelență pentru care se optează; test de evaluare inițială și finală; fișă de evaluare; declarația pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate. Cererile de înscriere, împreună cu portofoliul în format pdf, trebuie trimise la adresa e-mail: cexgorj@gmail.com. Selecția profesorilor se va face în perioada 9-15 octombrie, iar lista candidaților selectați va fi afișată în data de 16 octombrie.

Perioada de înscriere a elevilor, prelungită până pe 8 octombrie
Deși inițial perioada de înscriere a elevilor urma să se încheie la sfârșitul lunii septembrie, s-a luat decizia ca aceasta să fie prelungită până pe 8 octombrie. Peste 450 de elevi din județ s-au înscris deja, iar la unele discipline au fost completate toate locurile disponibile. ,,Avem deja peste 450 de copii înscriși, un val neașteptat, care explică, cred eu, insistența cu care am dorit înființarea acestor grupe de excelență. Sunt deja discipline, cum este Informatica, care și-au completat locurile, iar la anumite grupe probabil vom organiza testări. Interesul din partea copiilor este evident. Avem și discipline pentru care interesul nu a fost tocmai ridicat, dar pentru că toate centrele din țară și-au prelungit perioada de înscriere, am prelungit și noi înscrierea copiilor până pe 8 octombrie. La anumite centre conexe, din păcate, s-au înscris mai puțini copii decât prevede regulamentul. Trebuie să ai neapărat 5 copii care au avut rezultate notabile la olimpiade, 5 copii care au participat la olimpiade, chiar dacă nu au obținut rezultate notabile, iar pe lângă aceștia poți să mai ai și 5 copii care manifestă interes constant pentru performanță. Având în vedere aceste aspecte, nu se pot constitui oriunde grupe. De exemplu, pot să am doar 5-7 la un centru când mie îmi trebuie 15, iar din aceștia 5-7 nu toți îndeplinesc condițiile; într-o astfel de situație, există posibilitatea ca elevii care îndeplinesc condițiile să fie arondați la alte centre. Cel mai important acum este să reușesc să atrag profesorii foarte buni”, a declarat Eugen Nodea, directorul Centrului Județean de Excelență Gorj.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here