Se caută grefier şef la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci

336

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova organizează în luna februarie concurs de promovare în funcţia de grefier şef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci. Cererile de înscriere la concurs se depun la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, până la data de 3 februarie 2014, inclusiv.

DSCN2712Concursul se va desfăşura în data de 18 februarie şi va consta în susţinerea a două probe: o testare scrisă privind verificarea pregătirii profesionale şi prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei pentru care candidează. Persoana care se înscrie la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia de grefier (în cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minimum 6 luni în funcţia de grefier) şi o activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani, respectiv 6 luni. Cererile de înscriere la concurs se depun la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului, până la data de 3 februarie 2014, inclusiv, însoţite de raportul prevăzut la art.8 din Regulamentul de concurs (raport întocmit de preşedintele instanţei ori de conducătorul parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea), curriculum vitae şi orice alte acte pe care candidatul le consideră ca fiind relevante. Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei pentru care candidează se depune la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, cu cel puţin 7 zile înainte de data concursului, până la data de 11 februarie 2014, inclusiv, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic. Rezultatele susţinerii proiectului sunt definitive şi nu pot fi contestate. Vor fi declaraţi admişi, în limita posturilor scoase la concurs, candidaţii care au obţinut cel puţin media 7, fără ca la vreuna dintre probe să fi obţinut o notă mai mică de 5.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here