Se caută formatori

1525

Casa Corpului Didactic Olt organizează selecție în vederea ocupării a 10 posturi de formatori în regiunea Sud-Vest Oltenia, în cadrul proiectului ,,Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED. Pentru județul Gorj este disponibil un singur post. Dosarele de înscriere la selecție pot fi depuse până la data de 11 februarie 2021.

Dosarul de înscriere la selecție va conține următoarele documente: opis, cerere de înscriere, declarație de disponibilitate, scrisoare de intenție, CV format Europass, copia actului de identitate, copie după certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), sau alt document doveditor schimbare de nume, cazier judiciar, adeverință medicală, adeverință eliberată de angajator care să ateste funcția, vechimea în domeniul de specialitate și calitatea de titular în domeniul de specialitate în care se derulează formarea, în învățământul preuniversitar/învățământul superior, documente care atestă nivelul studiilor (diplomă de licență, diplomă de master, diplomă de doctor, după caz, în copie, și ultimul grad didactic obținut, în copie conform cu originalul), certificat de formator, copie documente care atestă competențe TIC, alte certificări/documente relevante pentru formarea cadrelor didactice, care să dovedească experiența pe parcursul a doi ani ca formator, în copie conform cu originalul, alte acte doveditoare privind experiența/expertiza pentru îndeplinirea condițiilor specifice postului, acte doveditoare privind aspecte care constituie avantaje din anunțul de selecție. Candidații pot depune documentele la sediul CCD Olt sau le pot transmite prin curierat, până la data de 11 februarie 2021, ora 15.00. Selecția constă în parcurgerea a două etape: o probă eliminatorie constând în verificarea eligibilității administrative a dosarelor și o probă de evaluare a dosarelor.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here