Se caută coordonator pentru Centrul de Informare Turistică Novaci

303

Primăria oraşului Novaci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante, de coordonator centru din cadrul Serviciului Centru de Informare şi Promovare Turistică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor de minim 2 ani; cunoştinţe de limba engleză/franceză şi/sau germană (avansat); cunoştinţe operare PC (atestat); permis conducere categoria B; calificarea de coordonator centru de informare turistică conform standardelor ocupaţionale şi calificării ocupaţiilor din România constituie un avantaj (demonstrate prin certificate de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N). Cei care nu deţin această calificare se vor angaja în scris ca în termen de un an de la data acreditării centrului vor finaliza cursul de coordonator, sub secţiunea eliberării din funcţie, conform Ordinului nr. 1096/2008; abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere, abilităţi organizatorice, dinamism, seriozitate, iniţiativă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 septembrie 2016, 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 15 septembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 19 septembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here